Vzdělávací programy

Základní škola - Ve všech ročnících se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Základní škola praktická – Ve všech ročnících se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Základní škola speciální - ve všech  ročnících se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu pro základní školu speciální.