Volby do školské rady 2017

Vážení rodiče,

V souladu s ustanovením § 167 školského zákona se povinně zřizuje při základní škole školská rada, která umožňuje zákonným zástupcům žáků, pedagogickým pracovníkům a zřizovateli podílet se na správě školy. Zákonní zástupci volí třetinu školské rady ze svých řad (tři zástupci v devítičlenné radě – zletilé osoby způsobilé k právním úkonům). Její pravomoci dále popisuje § 168 školského zákona. Ode dne přijetí této informace můžete v souladu s volebním řádem pro volby do školské rady předkládat volební komisi prostřednictvím třídních učitelů Vašich dětí své návrhy na kandidáty pro volby do školské rady. Váš návrh musí obsahovat:

  1. Návrh kandidáta
    1. jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu navrhovatele, jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého bydliště kandidáta,
  2. Čestné prohlášení kandidáta
    1. vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou

      (formuláře si lze vyžádat u třídních učitelů v sekretariátu školy nebo přímo stáhnout zde dole na stránce).

Návrhy kandidátů přijímá volební komise nejdéle do pátku 18. června 2021, poté bude listina kandidátů z řad zákonných zástupců vyvěšena na veřejně přístupném místě (www.skolaraspenava.cz). Volby proběhnou ve dnech 23. a 24. června 2021 prostřednictvím ankety na Škole na dlani, případně formou hlasovacích lístků v hlavní budově školy (můžete tedy v těchto dnech osobně navštívit školu a provést hlasování).

Seznam kandidátů z řad rodičů:

  1. paní Anna Kasáková, Fučíkova 504, Raspenava
  2. paní Miroslava Jandová, Slunečná 75, Raspenava
  3. pan Ing. Lukáš Rác, Moskevská 110, Raspenava

Formuláře ke stažení:

Návrh kandidáta

Čestné prohlášení kandidáta