Akce konzultačního centra pro žákovské parlamenty

 

10. května 2018 - Setkání žákovských parlamentů základních škol Libereckého kraje

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

zveme Vás a všechny členy Vašeho žákovského parlamentu na jarní setkání členů žákovských parlamentů základních škol Libereckého kraje, které pořádají Konzultační centra pro žákovské parlamenty při ZŠ a MŠ Raspenava a ZŠ a MŠ Zákupy ve spolupráci s Centrem pro demokratické učení o. s. (Škola pro demokracii) a Libereckým krajem.

Setkání se koná od 10:00 do 13:00 hodin.

Setkání je opět určeno pro celé žákovské parlamenty (15 – 25 žáků za 1 školu). V rámci programu si společně s odbornicí na propagaci a PR budeme povídat o efektivních možnostech propagace činnosti žákovského parlamentu ve škole i mimo ni. Dále si ukážeme, jak může vypadat ideální schůzka ŽP, v posledním bloku budou pak mít účastníci jedinečnou možnost besedovat s pěti členy Rady Libereckého kraje.

Přesný program najdete na pozvánce.

7. prosince 2017 - Setkání žákovských parlamentů základních škol Libereckého kraje

Vážené kolegyně, vážení kolegové, zveme Vás a všechny členy Vašeho žákovského parlamentu na další setkání členů žákovských parlamentů základních škol Libereckého kraje, které pořádají Konzultační centra pro žákovské parlamenty při ZŠ a MŠ Raspenava a ZŠ a MŠ Zákupy ve spolupráci s Centrem pro demokratické učení o. s. a Libereckým krajem. Setkání je opět určeno pro celé žákovské parlamenty (15 – 25 žáků za 1 školu). V rámci programu si účastníci sami vyzkouší naplánovat vlastní celoškolní projekt, charitativní sbírku, sportovní turnaj, žákovskou diskotéku nebo další akce pro spolužáky, učitele a veřejnost. Ze setkání si členové žákovských parlamentů odvezou tipy na zajímavé aktivity včetně postupů jejich přípravy a realizace.

Program najdete na pozvánce.

 

15. listopadu 2017 - Metodické setkání koordinátorů žákovských parlamentů základních škol

Ve středu 15. listopadu 2017 proběhlo v multimediálním sále Krajského úřadu Libereckého kraje další metodické setkání koordinátorů žákovských parlamentů základních škol Libereckého kraje, které uspořádaly Konzultační centra pro žákovské parlamenty při ZŠ a MŠ Raspenava a ZŠ a MŠ Zákupy ve spolupráci s Libereckým krajem. Setkání bylo zaměřené na sdílení zkušeností na téma:

 • Jak začít se žákovským parlamentem ve škole
 • Čemu se žákovský parlament může ve škole věnovat a čemu by se měl vyhnout
 • Jak naplánovat a realizovat aktivity žákovského parlamentů
 • Jak připravit ve škole volby do žákovského parlamentu
 • Jak žákovský parlament vést tak, aby nás to bavilo

Byli jsme rádi, že pozvání na setkání přijal též milý host, pan Mgr. Milan Rambousek, ředitel Libereckého inspektorátu České školní inspekce. Seznámil nás s Tématickou zprávou o participaci žáků a studentů na fungování a rozvoji školy, neboť touto problematikou se letos zabývala i Česká školní inspekce.

Fotky ze setkání najdete v naší fotogalerii.


11. května 2017 - 3. setkání žákovských parlamentů základních škol Libereckého kraje

Ve čtvrtek 11. května 2017 se v multimediálním sále Krajského úřadu Libereckého kraje koná 3. setkání žákovských parlamentů základních škol Libereckého kraje. Setkání je určeno pro celé žákovské parlamenty (15 - 21 žáků na školu). V rámci programu si účastníci sami vyzkouší naplánovat vlastní celoškolní projekt, charitativní sbírku, sportovní turnaj, žákovskou diskotéku nebo další akce pro spolužáky, učitele a veřejnost. Ze setkání si členové žákovských parlamentů odvezou tipy na zajímavé aktivity včetně postupů, jejich přípravy a realizace.

Každá zúčastněná škola si připraví krátkou motivační prezentaci na 3 - 4 minuty o svém žákovském parlamentu na téma "Jak byste motivovali spolužáky, aby se stali členy právě vašeho žákovského parlamentu?"

Bližší informace najdete na pozvánce.

8. prosince 2016 - 2. setkání žákovských parlamentů Libereckého kraje

Ve čtvrtek 8. prosince 2016 se v multimediálním sálu Krajského úřadu Libereckého kraje konalo setkání žákovských parlamentů Libereckého kraje. Akci jsme připravovali a organizovali opět se spřáteleným centrem pro žákovské parlamenty ze Základní školy a Mateřské školy Zákupy. Setkání účastnily celé, kompletní žákovské parlamenty. Kapacitu sálu tak hravě naplnilo 9 žákovských parlamentů. Byly to parlamenty ze ZŠ U Soudu Liberec, ZŠ Pasířské Jablonec nad Nisou, ZŠ Ostašov, ZŠ Libštátu, ZŠ 28. října Turnov, ZŠ Stráž pod Ralskem, ZŠ TGM Lomnice nad Popelkou, ZŠ a MŠ Hejnice a ZŠ Skálova Turnov. Hlavním tématem setkání bylo sdílení a výměna zkušeností s fungováním žákovských parlamentů v základních školách z pohledů žáků. To, jak se dětem na krajském úřadě líbilo a jak pěkně pracovaly si můžet prohlédnout v naší fotogalerii.

Děkujeme panu Mgr. Petru Tulpovi, členu Rady Libereckého kraje pro rezort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti za to, že ve svém programu našel čas, aby našeho setkání zúčastnil a  panu Mgr. Leoši Křečkovi za záštitu nad akcí, která spočívala v tom, že jsme mohli využít multimediální sál KÚLK.

Děkujeme též paní Mgr. Magdaléně Zábranské za spolupráci a pomoc při organizaci setkání.28. dubna 2016 - Setkání žákovských parlamentů

Ve čtvrtek 28. dubna 2016 se v multimediálním sálu Krajského úřadu Libereckého kraje konalo setkání žákovských parlamentů Libereckého kraje. Akci jsme připravovali a organizovali se spřáteleným centrem pro žákovské parlamenty ze Základní školy a Mateřské školy Zákupy. Tentokrát se setkání poprvé účastnily celé, kompletní žákovské parlamenty. Kapacitu sálu tak hravě naplnilo 7 žákovských parlamentů. Hlavním tématem setkání bylo sdílení a výměna zkušeností s fungováním žákovských parlamentů v základních školách z pohledů žáků. To, jak se dětem na krajském úřadě líbilo a jak pěkně pracovaly si můžet prohlédnout v naší fotogalerii.

Ještě jednou děkujeme paní radní Aleně Losové, panu Mgr. Leoši Křečkovi za záštitu nad akcí, která spočívala v tom, že jsme mohli využít multimediální sál KÚLK.

Děkujeme též paní Mgr. Magdaléně Zábranské za spolupráci a pomoc při organizaci setkání.


 

19. listopadu 2015 - "Sdílení, inspirace, burza nápadů..."

Ve čtvrtek 19. listopadu 2015 se v Konzultačním centru pro žákovské parlamenty v Raspenavě uskuteční další setkání koordinátorů žákovských parlamentů. Toto setkání se ponese v duchu vzájemného sdílení zkušeností se zapojením žákovského parlamentu do života školy.

V úvodu setkání vystoupí členka Rady Libereckého kraje paní Alena Losová a vedoucí odboru školstní, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti KÚ LK pan Leoš Křeček. Zástupci Libereckého kraje představí myšlenku pravidelného setkávání členů žákovských parlamentů základních škol na půdě Krajského úřadu Libereckého kraje.

Těšíme se na Vaši účast. Více informací najdete v přiloženém plakátku.

 

14. května 2015 - Jak správně připravit volby do žákovského parlamentu

Ve čtvrtek 14. května 2015 se v Konzultačním centru pro žákovské parlamenty v Raspenavě uskutečnilo další setkání koordinátorů žákovských parlamentů. Toto setkání jsme zaměřili na přípravu voleb do žákovského parlamentu. Na volby jsme se podívali očima koordinátora, kandidátů, voličů, třídních učitelů, vedení školy a ostatních kolegů. Součástí setkání byla (tak jako vždy) výměna zkušeností z práce se žákovskými parlamenty a podnětná diskuse.

Odkaz  na prezentaci ze schůzky

 

4. května 2015 - Společné setkání žákovských parlamentů v Raspenavě

V pondělí 4. května 2015 přivítal náš žákovský parlament své kolegy z žákovských parlamentů ZŠ Lázně Bělohrad a ZŠ Trutnov. Všechny tři školy byly v minulosti zapojeny do projektů „Respektující žákovský parlament“ a „S.O.S žákovské parlamenty“, jejichž realizátorem bylo Centrum demokratického učení o. s. z Prahy. Vzhledem k tomu, že účastníků bylo dohromady téměř šedesát, konala se celá akce v prostorách České Besedy v Raspenavě. Po úvodním představení zúčastněných škol byl pro „parlamenťáky“ připraven program zaměřený na sdílení zkušeností s fungováním žákovských parlamentů. Odpoledne jsme návštěvníky provedli budovami naší školy. Věříme, že pro všechny zúčastněné bylo společné setkání zajímavé a přínosné. Těšíme se na další podobnou akci, která by na podzim měla proběhnout v Trutnově.

Mgr. Petr Kozlovský
koordinátor ŽP

11. 12. 2014 - Setkání koordinátorů žákovských parlamentů

Ve čtvrtek 11. prosince 2014 se konalo v našem Konzultačním centru pro žákovské parlamenty další setkání koordiátorů žákovských parlamentů. Tématem tentokrát bylo: Jak vést členy žákovského parlamentu k větší samostatnosti při vedení zasedání, přípravě projektů a akcí pro spolužáky.
Společně jsme řešili, co mohou naši parlamenťáci dělat sami, bez naší pomoci a k čemu naopak pomoc budou potřebovat. V další části setkání jsme pak řešili, jak členům žákovského parlamentu tuto pomoc co nejlépe poskytovat.
Součástí setkání byla též velmi důležitá a podnětná výměna zkušeností a informací ze žákovských parlamentů.

Odkaz na prezentaci doplněnou o závěry setkání.

5.6.2014 - Žákovský parlament očima žáků - setkání členů žákovských parlamentů

Ve čtvrtek 5. června 2014 se konalo historicky prvnísetkání členů žákovských parlamentů základních škol Libereckého kraje, které uspořádalo Konzultační centrum pro žákovské parlamenty fungující při Základní škole a Mateřské škole v Raspenavě. Toto setkání nesoucí název „Žákovský parlament očima žáků“ navazovalo na tři předchozí úspěšné akce, které byly určeny především koordinátorům žákovských samospráv a ředitelům škol.

V Raspenavě se tentokrát sešel rekordní počet účastníků.  Zavítalo k nám více než 60 žáků a pedagogů ze 13 základních škol Libereckého kraje. V průběhu celého dopoledne měli mladí „parlamenťáci“ možnost vyměňovat si své zkušenosti s fungováním žákovských parlamentů, sdílet své úspěchy a těžkosti, mnozí jistě načerpali novou inspiraci pro svou práci do dalšího školního roku. 

Výměna zkušeností byla rozdělena do pěti tematických celků:

 1. 1.       Jak náš žákovský parlament funguje?
 2. 2.       Co se nám v naší práci daří x nedaří?
 3. 3.       Jak o sobě dáváme vědět?
 4. 4.       Jaké zajímavé akce pořádáme, organizujeme?
 5. 5.       S kým náš žákovský parlament spolupracuje?                                                                        

 Fotografie z tohoto setkání najdete na stránkách naší školy zde.

Další společná výměna zkušeností je naplánována na jaro 2015 a bude pravděpodobně dvoudenní. Na podzim tohoto roku proběhne workshop pro koordinátory žákovských parlamentů a vedení škol. O jeho tématu a programu Vás budeme včas informovat. Další informace o aktivitách a nabídce Konzultačního centra najdete na webových stránkách naší školy www. skolaraspenava.cz v sekciKonzultační centrum pro žákovské parlamenty.

Vaše připomínky, podněty a dotazy k fungování a nabídce služeb Konzultačního centra pro žákovské parlamenty přivítáme na e-mailové adrese koordinátora ŽP Mgr. Petra Kozlovského  kozlovsky@skolaraspenava.net, nebo na telefonních číslech 482 319 003482 319 003, 777 977 657.

Mgr. Petr Kozlovský
zástupce ředitele školy, koordinátor ŽP

 

 

20.11.2013 - 2. Setkání koordinátorů žákovských parlamentů

Ve středu 20. listopadu 2013 se v Koordinačním centru pro žákovské parlamenty konalo druhé metodické setkání koordinátorů žákovských parlamentů. Jeho tématem bylo: "Jak lépe zapojit žákovský parlament do života školy."

Na programu bylo:

 1. Informace o Parlamentu mladých Liberec (paní Jana Pavlíková)
 2. Rozdělení kompetencí členů žákovského parlamentu
  • základní funkce, které nalezneme skoro v každém parlamentu
  • speciální funkce, které "nikdo jiný nemá"
 3. Představení metodických materiálů CEDU
  • materiály k zakoupení
  • možnost objednat u CEDU semináře o žákovském parlamentu
 4. Způsoby přenosu informací ze žákovského parlamentu do tříd a zpět
  • co se osvědčilo a funguje nám
  • co se neosvědčilo a nebo nám nefunguje
 5. Ukázka zasedání žákovského parlamentu Smědavská lupa
 6. Diskuse
 7. Reflexe - závěrečné zhodnocení a projednání organizace dalšího setkání na jaře 2014

Zde si můžete prohlédnout prezentaci z metodického setkání.

Fotografie si můžete prohlížet ve fotogalerii.

16.5.2013 - 1. Setkání koordinátorů žákovských parlamentů

Ve čtvrtek 16. května 2013 se v našem Konzultačním centru pro žákovské parlamenty konalo metodické setkání koordinátorů žákovských parlamentů.

Na programu byl rozjezd žákovského parlamentu v novém školním roce, zejména pak tato témata:

 • Jak spolupracovat s vedením, třídními učiteli a ostatními pedagogy školy;
 • Jak organizovat předvolební kampaň;
 • Jak uspořádat volby;
 • Příprava plánu akcí žákovského parlamentu na školní rok;

Všechny body programu doprovázela bohatá a velmi plodná diskuse, kde si jednotliví koordinátoři žákovských parlamentů předávali informace a zkušenosti.

V závěru jsme společně dohodli program pro další setkání, které se bude konat ve druhé polovině října 2013.

Všichni zúčastnění hodnotili setkání jako podnětné a pro jejich práci s parlamenty velmi přínosné.

Zde si můžete prohlédnout prezentaci a zde zápis z metodického setkání.

Fotky ze setkání si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

26.4.2013 - Výměna zkušeností žákovských parlamentů

V pátek 26. dubna 2013 navštívili naše Konzultační centrum pro žákovské parlamenty zástupci žákovského parlamentu ZŠ Lesní z Liberce s paní učitelkou a panem zástupcem ředitele.
Po přivítání a představení obou škol měli naši parlamenťáci připravený program zaměřený hlavně na výměnu zkušeností a inspirace z práce obou parlamentů.
Fotky ze setkání si můžete prohlédnout ve fotogalerii

Ve čtvrtek 19. listopadu 2015 se v Konzultačním centru pro žákovské parlamenty v Raspenavě uskuteční další setkání koordinátorů žákovských parlamentů. Toto setkání se ponese v duchu vzájemného sdílení zkušeností se zapojením žákovského parlamentu do života školy.

V úvodu setkání vystoupí členka Rady Libereckého kraje paní Alena Losová a vedoucí odboru školstní, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti KÚ LK pan Leoš Křeček. Zástupci Libereckého kraje představí myšlenku pravidelného setkávání členů žákovských parlamentů základních škol na půdě Krajského úřadu Libereckého kraje.

Těšíme se na Vaši účast. Více informací najdete v přiloženém plakátku.