Konzultační centrum pro žákovské parlamenty základních škol Libereckého kraje je společným počinem Centra pro demokratické učení Praha (CEDU) a Základní školy a Mateřské školy Raspenava. Založení RKC je vyústěním tříletého projektu „Model respektujícího žákovského parlamentu“, který byl zaměřen na podporu vzdělávání pedagogů v oblasti problematiky žákovských parlamentů. Do projektu bylo zapojeno celkem 13 pilotních škol ze všech krajů ČR.

 Konzultační centrum bylo otevřeno 7. února 2013

Záštitu nad Konzultačním centrem pro žákovské parlamenty převzala paní Alena Losová, dipl. um. - členka rady Libereckého kraje pro resort školství, mládeže a zaměstnanosti.

Fotografie z otevření konzultačního centra naleznete ve fotogalerii.

Článek o otevření konzultačního centra naleznete zde. Komu je Konzultační centrum určeno?

Konzultační centrum je určeno všem školám Libereckého kraje, které

 • mají dobře fungující žákovský parlament a hledají další inspiraci pro jeho činnost
 • mají žákovský parlament, který nefunguje zcela podle jejich představ,
 • uvítaly by metodickou pomoc při plánování další činnosti
 • nemají žákovský parlament a uvažují o jeho založení


Co může Konzultační centrum Vaší škole nabídnout?

 • praktické zkušenosti škol se zakládáním a vedením žákovských parlamentů
 • prostor pro vzájemnou výměnu zkušeností mezi parlamenty formou společných setkání
 • možnost zajištění exkurze na zasedání ŽP „Smědavská lupa“
 • metodickou pomoc při práci s ŽP
 • semináře a workshopy zaměřené na práci se ŽP
 • metodické materiály pro koordinátory ŽP
 • rozvoj odborných dovedností a znalostí témat

Kontakty:

Pokud Vás cokoliv zaujalo, neváhejte a kontaktujte nás.

Kontaktní osobou za naši školu je Mgr. Petr Kozlovský (kozlovsky@skolaraspenava.net), tel.: 482 319 003.

Kontakty na Školu pro demokracii najdete zde.