Školní jídelna

Vedoucí školního stravování:

 • paní Tereza Ječná

Přihlašování a odhlašování obědů

 • nejpozději den předem do 14:00 hodin 
 • osobně v mateřské škole, Luhová 160
 • telefonicky na tel. 487 953 581
 • v první den nemoci nebo v případě jiného důvodu, kdy nemůže dítě jít na oběd, je možné oběd vyzvednout a odnést domů

Placení obědů

 • upřednostňujeme platby bankovním převodem, zřiďte si, prosím, trvalý příkaz
 • platby v hotovosti - nejpozději k 1. dni v měsíci v mateřské škole, Luhová 160
 • bankovním převodem - nejpozději k 15. dni v měsíci

Trvalým příkazem zasílejte stravné na účet školy 78-6160190 277/0100, zadejte "stravné" a jméno žáka

 

Ceny obědů

 • 6 - 10 let  23,- Kč (trvalý příkaz 500,- Kč / měsíc)
 • 11 - 14 let 25,- Kč (trvalý příkaz 550,- Kč / měsíc)
 • 15 a více let 26,- Kč (trvalý příkaz 560,- Kč / měsíc)
 • cizí strávníci 60,- Kč (trvalý příkaz 1320,- Kč / měsíc)

Žáci se do jednotlivých kategorií strávníků zařazují vždy na celý školní rok (od 1. září do 31. srpna). V průběhu školního roku se kategorie nemění. To znamená, že pokud například strávník, kterému je 10 let, dovrší v březnu 11. rok věku, je již od září daného školního roku zařazen v kategorii 11 - 14 let.

Výdej obědů

 • cizí strávníci: 11:30 - 12:00 hod.
 • žáci naší školy: 12:00 - 14:00 hod.