Tvořivé dílny

Zájmový útvar pro chlapce a dívky od 2. do 9. třídy. V kroužku vyrábí různé dárečky, malují, kreslí, učí se výtvarné práci s různým materiálem a různými výtvarnými prostředky.

Kde a kdy kroužek pracuje?

Ve školním klubu

Každé úterý od 14:00 do 16:00 hodin

Poplatek za pololetí: 200,-- Kč (nákup materiálu a pomůcek)

Vedoucí kroužku:

Mája Malá