Kroužek vaření aneb "holky a kluci v akci"

V kroužku vaření se žáci seznamují s přípravou jednoduchých jídel, moučníků a nápojů. Součástí vaření je i povídání si o surovinách a jejich správném použití. Žáci se učí dodržovat správné hygienické návyky při práci a bezpečně používat kuchyňské náčiní. Po přípravě jídla si žáci prostřou tabuli a pěkně si sní, co si navařili. Na konci hodiny si společna zaznamenáme daný recept. Z receptů si vytvoříme kuchařku.

Kdy a kde kroužek pracuje?

Ve školním klubu v pátek 14:00 - 16:00 hodin.

Poplatek za pololetí: 150,-- Kč pro nečleny volného klubu

Vedoucí kroužku:

Mája Malá