Aktuality

17. červen 2020  Informace k ukončení školního roku

Vážení rodiče,
zde uvádím některé důležité informace vztahující se ke konci školního roku 2019/2020:

Žáci 1. stupně ZŠ
Vzdělávací aktivity žáků 1. stupně ZŠ budou probíhat až do konce škoního roku (do 29.6.2020, 30.6.2020 vydáváme vysvědčení), včetně odpolední školní družiny.

Žáci 2. stupně ZŠ
V příštím týdnu (22.6.2020 - 28.6.2020) již nebudeme zadávat úkoly pro domácí učení. Z toho důvodu končíme i se vzdělávacími aktivitami žáků 2. stupně ZŠ ve škole. Žáci mohou školu navštívit ještě v pondělí 22. června 2020. 
Pokud byste potřebovali, aby Vaše dítě navštívilo školu i ve středu 24. června 2020 a v pondělí 29. června 2020, prosím co nejdříve nás kontaktujte (skola@skolaraspenava.net, Škola na dlani, 777 977 657).
Potřebovali bychom, aby si děti vyzvedly věci, které mají ve škole. Vyzvednutí bude možné v úterý 23. června 2020 od 8:00 do 11:00 hodin. Před vstupem do školy žáci musí předložit vyplněné a podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Pro vstup do školy musí být vybaveny rouškou.

Vycházející žáci
Vycházející žáci odevzdávají učebnice, žákovské knížky, klíče od šatních skříněk, případně další klíče ve středu 24. června 2020 od 8:05 hodin v hlavní budově školy. 

Školní družina 
Od úterý 23. června 2020, v době od 13:00 - 15:00 hod je možné si vyzvednout věci dětí ze školní družiny. Domluvte se, prosím s paní vychovatelkou na telefonním čísle 775 143 683.

 

Děkuji Vám za spolupráci.
Mgr. Petr Chvojka
17. červen 2020  Informace k vydávání vysvědčení

Informace k vydávání vysvědčení (žáci 1. a 2. stupně)
ministerstvo školství rozhodlo, že vysvědčení můžeme rozdávat obvyklým způsobem - za přítomnosti všech žáků ve třídě:

Vážení rodiče,
děkuji Vám všem za spolupráci ve školním roce 2019/2020, zvláště pak v náročném období, kdy Vaše děti nemohly navštěvovat školu a organizace jejich vzdělávání byla na Vás. 
Přeji Vám příjemnou a klidnou dovolenou s Vašimi nejbližšími, abyste si Vy i Vaše děti odpočinuli a v září se již těšíme na zahájení dalšího školního roku.
Ještě jednou děkuji za spolupráci.
Mgr. Petr Chvojka
05. červen 2020  Informace k nástupu žáků 2. stupně do školy

Vážení rodiče,

pokud jste se v anketě na Škole na dlani vyjádřili že máte zájem o přítomnost Vašeho dítěte od 8. června ve škole, s Vaším dítětem počítáme a zde jsou další informace:

 • příchod do školy pro žáky je v 7:45 - 8:00 hodin; prosíme žáky, aby nechodili do školy dříve (ani později) a aby se neshlukovali na dvoře školy do skupinek;
 • při prvním vstupu do školy žáci odevzdají čestné prohlášení (ke stažení zde), bez čestného prohlášení nemůže žák vstoupit do školy;
 • výuka probíhá od 8:05 do 11:25 v půlhodinových blocích;
 • do školy si děti přinesou učebnice, pomůcky, sešity, psací potřeby... dle rozvrhu hodin (rozvrh hodin ke stažení zde);
 • každý žák přichází do školy vybaven nejméně dvěma rouškami a sáčkem na roušky;

V případě dotazů a nejasností se neváhejte na mě obrátit (Škola na dlani, skola@skolaraspenava.net, 777 977 657).

Děkuji za spolupráci,

Mgr. Petr Chvojka

03. červen 2020  Výsledky přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Vážení rodiče,

v přiloženém dokumentu se můžete seznámit s výsledky přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

Dokument naleznete zde.

 

Mgr. Petr Chvojka

29. květen 2020  Otevření školy pro žáky 2. stupně ZŠ

Vážení rodiče,

od 8. června 2020 je opět možná osobní přítomnost žáků 2. stupně ve škole. Předpokládáme, že vzdělávací aktivity budou probíhat 2 dny v týdnu (předběžně pondělí a středa v rozsahu přibližně 4 vyučovacích hodin) a budou zaměřeny na konzultace, setkání se spolužáky a učiteli, socializační aktivity, objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020. I když dítě bude navštěvovat školu, bude dál pracovat na zadaných úkolech vzdělávání na dálku jako doposud.

- Docházka dětí do školy je dobrovolná a nenahrazuje výuku na dálku.
- Výukové aktivity budou organizovány ve skupinách s maximálním počtem 15 žáků.
- O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy, složení skupin není neměnné.
- Každý žák musí být vybaven nejméně dvěma rouškami a nejméně jedním sáčkem na roušky.
- Pro žáky nebude možnost zajištění oběda ve školní jídelně.
- Příchod do školy pro žáky 2. stupně ZŠ je v 7:45 - 8:00 hod.

Pokud budete mít zájem o docházku Vašeho dítěte od 8. 6. 2020 zájem, můžete nás kontaktovat přes Školu na dlani, telefonicky: 777 977 657; e-mailem: skola@skolaraspenava.net


Při prvním vstupu do školy musí dítě předložit podepsané čestné prohlášení (o neexistenci příznaků virového onemocnění) a seznámit se s vymezením osob s rizikovými faktory. (je ke stažení zde)

Podrobnější informace o výukových aktivitách žáků 2. stupně ZŠ jsou zde.

Děkuji za spolupráci.

Mgr. Petr Chvojka

 

28. květen 2020  Otevření školy pro žáky 1. stupně speciálních tříd

Vážení rodiče,

v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. 5. 2020  je od 1. června 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně základních školy praktické a specíání ve škole.

 • Docházka dětí ve škole je dobrovolná a výuka na dálku bude probíhat i nadále.
 • Výukové aktivity budou organizovány ve skupinách s maximálním počtem 15 žáků.
 • Skupiny žáků mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků. 
 • Složení skupin je neměnné, o zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy.

Pokud budete mít zájem o docházku Vašeho dítěte od 1.6. 2020 zájem je třeba:

 

Mgr. Petr Chvojka

26. květen 2020  Vzdělávací aktivity pro žáky 2. stupně od 8. června 2020

Vážení rodiče,

Vzhledem k tomu, že zatím nemáme žádné oficiální informace, cituji alespoň texty z webových stránek Ministerstva školství:

 • od 1. do 30. června 2020. Je možnost dobrovolné osobní přítomnosti žáků 1. stupně ZŠ rozšířena i o doposud zakázané školy a třídy podle § 16 odst. 9 a základní školy speciální a přípravné stupně základní školy speciální. Účast žáků bude opět dobrovolná a bude podmíněna podpisem upraveného čestného prohlášení ze strany rodiče. 
 • Od 8. do 30. června 2020 Je možnost realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky druhých stupňů základních škol. Jedná se o možnost (nabídku) pro školy, přičemž je na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, zda této možnosti využije, v jakém rozsahu a jakým způsobem. Nepůjde tedy o fungování v obdobném režimu, jako je tomu u 1. stupňů základních škol, ale spíše o možnost konání konzultací či třídnických hodin. Pokud nebude v personálních a prostorových podmínkách školy toto zajistit, není povinností školy tyto aktivity realizovat. Účast žáků bude dobrovolná.
Pro další informace prosím, sledujte naše webové stránky, ale jistě Vás informujeme přes Školu na dlani.
Děkuji za pochopení.
Mgr. Petr Chvojka
11. květen 2020  Otevření školy pro žáky 1. stupně ZŠ

Vážení rodiče,

v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 25. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně základních školy ve škole.

 • Docházka dětí ve škole je dobrovolná a výuka na dálku bude probíhat i nadále.
 • Výukové aktivity budou organizovány ve skupinách s maximálním počtem 15 žáků.
 • Skupiny žáků mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků. Vzhledem k tomu nemůžeme zaručit, že ke skupině s Vaším dítětem bude přidělena jeho třídní paní učitelka.
 • Složení skupin je neměnné, o zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy.
 • Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.
 • Každý žák musí být vybaven nejméně dvěma rouškami a nejméně jedním sáčkem na roušky.
 • Vzdělávací aktivity budou rozděleny na dopolední a odpolední část.
  • Dopolední část zajišťuje vzdělávání žáků v obsahu, který realizujeme na dálku;
  • Odpolední část vychází z činnosti školní družiny a je určena pouze pro žáky přihlášené do školní družiny a je podmíněna účastí na dopolední části.
  • Ranní družina není poskytována.
  • Aktivity mimo areál školy nejsou možné.
  • Pro žáky bude možnost zajištění oběda ve školní jídelně.

Pokud budete mít zájem o docházku Vašeho dítěte od 25. 5. 2020 zájem je třeba:

Děkuji za spolupráci.

 

Mgr. Petr Chvojka

10. květen 2020  Nabídka stravovacích služeb

Vážení spoluobčané,

ve spolupráci s naším zřizovatelem, Městem Raspenava, nabízíme od pondělí 23. března 2020 možnost odběru stravy z naší školní kuchyně v mateřské škole (Luhová 160). Jedná se o oběd (polévka a hlavní jídlo) v ceně 65,- Kč.

K odběru stravy se můžete přihlásit u vedoucí školního stravování, paní Terezy Ječné den předem do 12:00 hodin.
tel.: 487 953 581 
e-mail: jecna@skolaraspenava.net

Jídlo bude vydáváno z hygienických důvodů do jednorázových jídelních boxů, které zajistíme sami. Kastrůlky, prosím nenoste.

Výdej se bude uskutečňovat pouze v mateřské škole u zadního vchodu od 10:30 do 11:00 hodin.

Jídelníček najdete na našem webu zde.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

Mgr. Petr Chvojka

ředitel školy        

10. květen 2020  Informace o přijímacích zkouškách

Vážení rodiče,
MŠMT zveřejnilo termíny jednotných přijímacích zkoušek. Ve školním roce 2019/2020 se uskuteční v následujících termínech:
- 8. června - čtyřleté obory vzdělání včetně oborů nástavbového studia
- 9. června - obory víceletých gymnázií

Pro školní přijímací zkoušku lze využít termíny:
- první řádný ternín - 3. 6. a 4. 6.
- druhý řádný termín - 5. 6. a  6. 6.

Pokud bude potřeba delší čas pro řádný termín školní přijímací zkoušky, tak v termínech:
- první řádný termín - 25. 5. a 26. 5.
- druhý řádný termín - 27. 5. a 28. 5.

Náhradní termín:
- 23. 6. - čyřleté obory, nástavbové studium, víceletá gymnázia
- školní přijímací zkouška - první náhradní termín -19. 6. a 20. 6.
- školní přijímací zkouška - druhý náhraní termín - 21. 6. a 22. 6.

Pokud bude potřeba delší čas pro náhradní termín školní přijímací zkoušky, tak v termínech
- školní přijímací zkouška - první náhradní termín - 15. 6. a 16. 6.
- školní přijímací zkouška - druhý náhraní termín - 17. 6. a 18. 6.

Našim žákům držíme palce.
Mgr. Petr Chvojka
10. květen 2020  Otevření mateřské školy

Vážení rodiče,

 • provoz mateřské školy bude za zpřísněných hygienických opatření(ch) vyplývajících z doporučení MŠMT zahájen v pondělí 18. 5. 2020 v 6:00 hodin.
 • V první den nástupu dítěte do mateřské školy je nutné odevzdat vyplněné čestné prohlášení a seznámit se s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví.
 • Formulář si můžete vyzvednout v kuchyni mateřské školy od 11.5. 2020 do 15. 5. 2020 vždy od 8:00 hodin do 11:00 hodin. Lze si jej také stáhnout z webových stránek školy.
 • Do mateřské školy nebude ráno přijato dítě s příznaky infekce horních cest dýchacích (kašel, zvýšená teplota, rýma)
 • Dbejte, prosím, pokynů týkající se vodění a vyzvedávání dětí do a z mateřské školy.
 • Podrobnější informace najdete v přiloženém dokumentu.
Mgr. Petr Chvojka

 

10. květen 2020  Materiály pro žáky na opakování a procvičování učiva

Vážení rodiče, 

zde je odkaz na materiály k domácímu učení pro Vaše děti. 

Odkaz:  https://1url.cz/ezW1q 

Zkopírujte jej, prosím do prohlížeče.

Pokud byste měli jakékoliv potíže nebo potřebovali poradit, nebojte se a volejte na 777 977 657.

Připomínám, že naši žáci 2. stupně mohou získat legálně a bezplatně licenci Microsoft Office 365, aby mohli s materiály bezproblémově pracovat. Pokud by měl o tuto licenci zájem někdo z 1. stupně, prosím kontaktujte mě e-mailem na skola@skolaraspenava.net.

Mgr. Petr Chvojka

03. květen 2020  Otevření školy pro žáky 9. ročníku

Vážení rodiče,
v pondělí 11. května 2020 se do školy mohou vrátit žáci 9. ročníku, aby se mohli připravovat na přijímací zkoušky. Pokud budete mít o přípravu na přijímací zkoušky zájem, je třeba:

Další informace pro rodiče a žáky 9. ročníku k přípravě na přijímací zkoušky

 • Příprava na přijímací zkoušky bude probíhat od pondělí 11. května 2020, každý týden v pondělí, středu a pátek.
 • Začátek přípravy je stanoven na 8:05 hodin, konec na 11:25 hodin. (jeden dvouhodinový blok českého jazyka a jeden dvouhodinový blok matematiky)
 • Předpokládáme, že přípravu na přijímací zkoušky ukončíme k termínu konání jednotné přijímací zkoušky.
 • V rámci této přípravy čeká žáky intenzivní příprava k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky.
 • Zákonní zástupci vyjádří zájem o docházku svého dítěte do čtvrtka 7. května 2020.
 • Žáka nelze zařadit do skupiny později než k 11. květnu 2020. (Příprava probíhá ve skupinách po 15 dětech.)
 • O docházce žáka škola vede evidenci. Případná absence se nezapočítává do celkového počtu zameškaných hodin uváděných na vysvědčení.
 • Pro omlouvání platí stejná pravidla jako při běžné docházce do školy.
 • Školní stravování zatím nebude poskytováno.
 • Orientační časový rozpis
  • 8:05 – 9:35 – 1. blok
  • 9:35 – 9:55 – přestávky
  • 9:55 – 11:25 – 2. blok
V případě nejasností, prosím, volejte na 777 977 657 nebo pište na skola@skolaraspenava.net
Děkuji za spolupráci,

Mgr. Petr Chvojka

29. duben 2020  Výsledky zápisu k základnímu vzdělávání 2020/2021

Vážení rodiče,

v pondělí 27. dubna 2020 jsme vyhodnotili žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Obdrželi jsme celkem 34 žádostí o přijetí. Všechny děti byly zapsány a přijaty k základnímu vzdělávání. 3 dětí žádají o odklad školní docházky. Do první třídy základní školy tedy nastoupí zřejmě 31 dětí. Přijetí konkrétních dětí si můžete zkontrolovat v přiloženém souboru.

Soubor s výsledky zápisu

Na všechny naše budoucí prvňáčky se těšíme.

Mgr. Petr Chvojka

 

26. duben 2020  Změny v přijímacím řízení

Vážení rodiče, milé žákyně, milí žáci, kteří v tomto školním roce vycházíte.

Vzhledem k mimořádným opatřením dochází ke změnám v přijímacím řízení. Prosím věnujte pozornost připojenému dokumentu, kde jsou všechny změny srozumnitelně popsány.

Dokument si můžete prohlédnout zde.

Mgr. Petr Chvojka

14. duben 2020  Informace o zápisu k předškolnímu vzdělávání

Milé děti, vážení rodiče,

srdečně Vás zveme k zápisu k předškolnímu vzdělávání, který se letos uskuteční bez přítomnosti dětí:

 1. v době od 20. 4. 2020 do 30. 4. 2020 vždy od 8:00 do 11:00 hodin si prosím, vyzvedněte potřebné dokumenty k vyplnění v kuchyni mateřské školy (Raspenava, Luhová 160)
 2. Zápis se uskuteční v pondělí 11. května 2020 od 9:00 do 13:00 hodin v budově mateřské školy 

S sebou prosím přinesete:

 • Vyplněnou Žádost o přijetí;
 • Vyplněnou Přihlášku k předškolnímu vzdělávání;
 • Čestné prohlášení o očkování;
 • Kopii očkovacího průkazu dítěte;
 • Kopii rodného listu dítěte;

Kontakt pro případné dotazy: 774 707 657

Připomínáme, že předškolní vzdělávání je povinné pro všechny děti narozené v době od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.

Kritéria pro přijetí do mateřské školy pro školní rok 2020/2021

Mgr. Petr Chvojka

04. duben 2020  Informace o zápisu k povinné školní docházce

Vážení rodiče,
povinná školní docházka v roce 2020/2021 začíná pro děti narozené do 31. srpna 2014 a pro děti, které měly v loňském školním roce odklad školní docházky. Vzhledem k současné situaci proběhne zápis bez přítomnosti dětí.

Zápis proběhne ve třech fázích:

 1. Vyplňování žádostí o přijetí k povinné školní docházce (od 6. dubna 2020 do 23. dubna 2020)
 2. Sběr vyplněných žádostí (24. dubna 2020)
 3. Vyhodnocování žádostí a vydání rozhodnutí (27. dubna - 30. dubna 2020)

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky pro školní rok 2020/2021, je nutné v době zápisu předložit posudek příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Dne 27.4.2020 se můžete vyjádřit se k podkladům řízení před vydáním rozhodnutí.

K vyplnění žádosti o přijetí využijte, prosím aplikaci Zápisy Online - klepněte, prosím na baner. (aplikace bude přístupná od 6. dubna 2020).

Online zápis - kliněte zde

V případě dotazů, prosím volejte na 777 977 657.

 

Mgr. Petr Chvojka

01. duben 2020  Zrušení výtvarné soutěže Rozkvetlé Jizerky
Vážení kolegové a přátelé školy , 
vzhledem k nenadálé situaci s KORONAVIREM, která se rozvinula ve vleklý problém, musíme zrušit tradiční RASPENAVSKÉ HRÁTKY  i letošní výtvarnou soutěž "ROZKVETLÉ  JIZERKY", která byla součástí této akce. 
Jaro pozvolna začíná naši přírodu probouzet do své krásy a příroda láká k vycházkám a tvoření - tentokrát nebude tvorba soutěžní ale chtěli bychom vás povzbudit k tvorbě pro potěchu srdce. Naše ROZKVETLÉ JIZERKY nám dávají naději a povzbuzení pro další smyslupný život.
Víme, že někteří z vás mají dílka rozpracovaná a někteří již máte i práce připravené k expedici. Pojďme si tedy vytvořit výstavy s názvem "ROZKVETLÉ JIZERKY" na svých školách a sdílejme tu radost alespoň virtuálně. Těšíme se na Vaše fotografie, které budeme sdílet na stránkách naší školy. 
Přejeme všem hodně sil do dalších dní a věříme, že se budeme moci brzy vrátit ke svým žákům a tvořit s nimi nová a krásná dílka. 
Za organizační tým zdraví
Libuše Lzičařová a Lucie Sekáčová
23. březen 2020  Informace pro strávníky a rodiče

Vážení rodiče a strávníci,

vzhledem k nastalé situaci Vás prosíme, abyste pokud je to alespoň trochu možné, platili platby za mateřskou školu a též za stravné převodem na náš školní účet.

číslo účtu: 78-6160190277/0100

Děkujeme za pochopení,

Mgr. Petr Chvojka

19. březen 2020  Uzavření mateřské školy

Vážení rodiče,

vzhledem k vývoji situace v ČR a po dohodě se zřizovatelem školy bude naše mateřská škola od pondělí 23. března 2020 až do odvolání uzavřena.

Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření mateřské školy Vám vystaví paní Pavlína Jandová tel: 775 143 683, s ní se domluvíte i na předání.

Sledujte naše webové stránky, budeme Vás průběžně informovat.

Děkuji za pochopení.

 

 

                                                                                                                 Mgr. Petr Chvojka

 

         

19. březen 2020  Organizační informace k zajištění péče o děti příslušníků IZS

Vážení rodiče,

zde naleznete materiál obsahující informace k zajištění péče o děti příslušníků Integrovaného záchranného systému.

Pokud budete tuto péči potřebovat, kontaktujte, prosím pana ředitele ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant, Mgr. Bc. Petra Kozlovského. Kontakt najdete v uvedeném materiálu.

Mgr. Petr Chvojka

 

18. březen 2020  Materiály pro žáky na opakování a procvičování učiva

Vážení rodiče,

zasílám Vám odkaz k materiálům na procvičování učiva po dobu uzavření školy. Prozatím je to na týden až 10 dní. Průběžně budeme ale doplňovat další materiály.

Děti z 2. stupně ZŠ mají zřízeny školní e-mailové schránky a mohou jejich prostřednictvím komunikovat se svými učiteli. Jinak je možná též komunikace přes Školu na dlani.

Děti z 1. stupně ZŠ mohou v případě nutnosti komunikovat s paními učitelkami přes Vás prostřednictvím Školy na dlani nebo svou (vaší) e-mailovou schránkou. Adresa na paní učitelku je vždy příjmení paní učitelky bez diakritiky, pak @skolaraspenava. net. Takže např. paní učitelka Nováková by měla adresu novakova@skolaraspenava.net

Zadaný odkaz si zkopírujte do prohlížeče počítače, dostanete se do složky s materiály pro jednotlivé třídy. Vyberte si svou třídu  a materiály si můžete stáhnout do počítače nebo si je po klepnutí na jednotlivý soubor prohlížet přímo na OneDrive.

Odkaz:  https://1url.cz/ezW1q

Požádejte, prosím též vaše děti z 6. - 9. ročníku, aby sledovaly své školní e-mailové schránky.

Pokud by cokoliv nefungovalo, prosím neváhejte se ozvat. (Škola na dlani, skola@skolaraspenava.net, 777 977 657)

 

Děkuji za spolupráci,

Mgr. Petr Chvojka

17. březen 2020  E-mailové schránky žáků 2. stupně ZŠ

Vážení rodiče,

zítra připravujeme pro Vaše děti zpřístupnění materiálů na opakování a procvičování učiva. V souvislosti s tím možná budou potřebovat učitelé komunikovat s Vašimi dětmi e-mailem. Každý žák na 2. stupni ZŠ má pro tyto účely zřízenou školní e-mailovou schránku, se kterou jsme se učili pracovat v rámci výuky informatiky. Řada dětí si také vyzkoušela přístup do e-mailové schránky i z domova. Je ale možné, že si to někdo nevyzkoušel nebo že zapomněl přístupové údaje. Zde najdete rychlý návod pro přihlášení do školního e-mailu.

Pokud byste měli nějaké potíže s přihlášením do e-mailu nebo jste potřebovali nové heslo, neváhejte mě kontaktovat. Kontaktujte mě nejlépe zprávou přes Školu na dlani, případně e-mailem na skola@skolaraspenava či telefonicky na 777 977 657. Prosím případně o strpení, protože je možné, že budu "zavalen Vašimi dotazy".

Děkuji za Vaši spolupráci,

 

Mgr. Petr Chvojka

13. březen 2020  Informace pro rodiče dětí z mateřské školy

Vážení rodiče,

naše mateřská škola je zatím stále v provozu. Po projednání se zřizovatelem a na doporučení Libereckého kraje se jedná o omezený provoz. Proto prosíme všechny rodiče, kteří mají možnost si dítě ponechat doma, aby tak učinili. Mateřskou školu by měly navštěvovat pouze dětí, jejichž rodiče jsou v zaměstnání.

Dále Vás informuji, že budeme důsledně provádět ranní zdravotní filtr, při kterém může dojít i k měření teploty. Dítě, které vykazuje jakékoliv známky infekčního onemocnění se nesmí účastnit předškolního vzdělávání.

Děti, které jsou v karanténě z důvodu předchozího pobytu v rizikových oblastech (Čína, Jižní Korea, Írán, Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Norsko, Švédsko, Francie, Belgie, Nizozemsko, Dánsko, Velká Británie a Švýcarsko), se nesmí účastnit předškolního vzdělávání; v případě pochybnosti lze požadovat čestné prohlášení rodičů, že dítě nepobývalo v rizikových oblastech.

 

Děkuji za pochopení,

Mgr. Petr Chvojka

11. březen 2020  Žádost o ošetřovné

Vážení rodiče,

s ohledem na uzavření školy Vám zde přikládám ke stažení dokument 

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)

Tento tiskopis vystavuje výhradně školské/dětské zařízení (škola) v případě jejich uzavření z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události.

Zaměstnanec tímto tiskopisem (dle § 109 odst. 5 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb.) uplatňuje nárok na výplatu ošetřovného. Žádost o ošetřovné podávají zaměstnanci u svého zaměstnavatele, který žádost po doplnění údajů předá spolu s podklady pro výplatu dávky příslušné OSSZ.

Formulář Vám na Vaši žádost potvrdíme. Žádost o ošetřovné Vám můžeme potvrdit nejdříve v pondělí 16. března 2020

Mgr. Petr Chvojka

10. březen 2020  Informace o uzavření škol

Vážení rodiče

ministr zdravotnictví ČR vydal mimořádné opatření, kterým od 11. 3. 2020 nařizuje dočasné uzavření všech základních, středních, vyšších odborných a vysokých škol. Toto nařízení platí až do odvolání. 

V týdnu od 9.3.2020 - 13.3.2020 mají žáci jarní prázdniny a do školy stejně nechodí. Od pondělí 16. března 2020 bude i nadále škola uzavřena až do odvolání. Jak se tato situace dotkne jedlotlivých pracovišť školy:

 • základní škola  - bude uzavřena
 • třídy základní školy speciální - budou uzavřeny
 • školní družina - bude uzavřena
 • školní klub - bude uzavřen
 • školní jídelna - bude uzavřena (žáci mají obědy automaticky odhlášeny)
 • mateřská škola - bude otevřena
Situaci budeme dál sledovat, abychom Vás mohli i nadále informovat. V případě dotazů se obracejte na telefon 777 977 657
Žádosti o ošetřovné vystaví paní sekretářka 775 143 683.

Veškeré plánované schůzky a konzultace jsou zrušeny, budou domluveny náhradní termíny.

 
Mgr. Petr Chvojka
09. březen 2020  Seminář Kyberšikana

Vážení rodiče,

vzhledem k vyhlášení nouzového stavu se seminář Kyberšikana v plánovaném termínu neuskuteční.

Děkuji za pochopení,

Mgr. Petr Chvojka

04. březen 2020  Informace k onemocnění COVID 19

Vážení rodiče, 

na základě doporučení Krajské hygienické stanice, ředitelky sekce ochrany a podpory zdraví MUDr. Jany Pilnáčkové a v souvislosti se šířícím se onemocněním COVID - 19 se na Vás obracím s informacemi:

- Krajská epidemiologická komise informuje, že v současné době nedojde k plošnému zavírání škol.

- Krajská epidemiologická komise důrazně vyzývá občany, aby nejezdili do oblastí s komunitním i lokálním výskytem onemocnění COVID - 19, jak je uvádí Ministerstvo zahraničních věcí nebo WHO a aby zvážili i ostatní zahraniční cesty.

 - Poslední případy z Itálie, Francie a Švýcarska ukazují, že je zvýšené riziko onemocnění i v dosud klidných lyžařských střediscích. Rakousko hlásí importované případy.

 - Vzhledem k tomu, že se situace v Evropě dynamicky vyvíjí, je potřeba počítat s rizikem uvalení karanténních opatření v místě pobytu nebo bezprostředně po návratu.

Přikládám též užitečné odkazy:

https://www.khslbc.cz/koronavirus

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/italie_rozsireni_epidemie_koronaviru.html

https://www.mzcr.cz/

Přeji Vám i Vašim dětem pevné zdraví.

 

Mgr. Petr Chvojka

24. únor 2020  Zápis k povinné školní docházce

Vážení rodiče,
v pondělí 6. dubna 2020 se od 16:00 do 18:00 koná v budově 1. stupně ZŠ v Moskevské ulici zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021. K zápisu prosím, vezměte s sebou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz, případně další doklady. Bližší informace naleznete zde.

Informace o odkladu školní docházky:

Žádosti o odklad povinné školní docházky podává zákonný zástupce písemně v době zápisu. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře (nebo klinického psychologa).

K základnímu vzdělávání, budou přijímány děti v tomto pořadí:

Kritéria:

 1. žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu školy        
 2. žák ze školského obvodu školy po odkladu školní docházky
 3. žák mimo školského obvodu školy

Školský obvod spádové základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Raspenava, okres Liberec – příspěvková organizace, tvoří území obce Raspenava.

24. únor 2020  Zápis k předškolnímu vzdělávání

Milé děti, vážení rodiče,

srdečně Vás zveme k zápisu k předškolnímu vzdělávání, který se koná v úterý 5. května 2020 od 9:00 do 15:00 hodin.

 S sebou prosím přinesete:

1)   Vyplněnou a lékařem potvrzenou Žádost o přijetí;

2)   Vyplněnou Přihlášku k předškolnímu vzdělávání;

3)   Rodný list dítěte;

 Připomínáme, že předškolní vzdělávání je povinné pro všechny děti narozené v době od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.

Žádost o přijetí a přihlášku k předškolnímu vzdělávání si můžete v mateřské škole vyzvednout v termínu od 14. dubna 2020 do 22. dubna 2020, vždy od 8:00 do 15:00 hodin

Bližší informace najdete též na přiloženém plakátu.

Kritéria pro přijetí do mateřské školy pro školní rok 2020/2021

 

Těšíme se brzy na viděnou!          

26. leden 2020  Informace o vyhlášení ředitelského volna

Vážený rodiče, 

ve čtvrtek 30. ledna 2020 bude vyhlášeno ředitelské volno. V pátek 31. ledna pak mají žáci jednodenní pololetní prázdniny. V těchto dnech se koná školení celého pedagogického sboru.

 

děkuji za pochopení,

Mgr. Petr Chvojka 

19. prosinec 2019  Zvýšení ceny stravného

Vážení rodiče,

vzhledem k neustále rostoucím cenám potravin jsme nuceni od 1. ledna 2020 zvýšit stravné pro všechny kategorie strávníků. Ceny platné od 1. ledna 2020 jsou na stránce školní jídelny zde.

 

Děkuji za pochopení

Mgr. Petr Chvojka

22. listopad 2019  Tradiční předvánoční jarmark

Vážení rodiče, přátelé školy, žákyně, žáci a občané Raspenavy,

zveme Vás na 7. ročník tradičního Vánočního jarmarku, který proběhne v pátek 22. listopadu 2019 od 16:00 do 19:00 hodin. Další informace najdete na přiloženém plakátu.

Těšíme se na Vaši návštěvu jarmarku.

Mgr. Petr Chvojka

05. listopad 2019  Prohlášení ke stávce 6. listopadu 2019

Vážení rodiče,

v souvislosti se stávkou, kterou vyhlásil Českomoravský odborový svaz pracovníků ve školství na středu 6. 11. 2019, sděluji, že nikdo z pracovníků naší školy se do stávky nezapojí a ve škole bude zajištěn normální provoz podle platného rozvrhu hodin.

 

Přeji hezký den,

Mgr. Petr Chvojka

25. říjen 2019  Sběr starého papíru

Vážení rodiče, milé žákyně a žáci,

opět organizujeme tradiční sběr starého papíru, který proběhne v termínu 4. 11.– 8. 11. 2019

 • Papír noste suchý, pevně svázaný.
 • Tentokrát nemusí být roztříděný na kartony a jiný papír.
 • Papír vybíráme v hlavní budově školy vedle vchodu do šaten – prostor garáže ve dvoře školy(vjezd přes parkoviště).
 • Každý den v čase  7.30 – 8.00 a 14.00 – 16.00 hod.

Pokud nemůžete v tomto čase sběr přivézt, můžete svázaný papír nechat se jménem a třídou žáka ve vestibulu hlavní budovy školy.

           

                                                                                                    Mgr. Petr Chvojka

30. září 2019  Organizace školního roku 2019/2020

Vážení rodiče, milé žákyně a milí žáci,

organizaci nového školního roku najdete na našich webových stránkách. Naleznete zde termíny třídních schůzek, konzultačních hodin a dalších akcí.

Přeji příjemný zbytek prázdnin,

Mgr. Petr Chvojka

05. září 2019  Dětský den v Raspenavě

Vážení rodiče,

Zveme Vás na Dětský den v Raspenavě, který pořádá Radio Contact Liberec ve spolupráci s Městem Raspenava a s námi, ve čtvrtek 5. září 2019 od 9:00 do 12:00 hodin v areálu 1. stupně ZŠ v Moskevské ulici. Programu se zúčastní žáci 1. stupně ZŠ, ale je určen i pro širokou veřejnost, proto Vás na něj co nejsrdečněji zveme (pokud máte možnost přijít).

Odkaz na plakátek.

Mgr. Petr Chvojka

30. červen 2019  Kam s dětmi o prázdninách?

Vážení rodiče, 

pokud hledáte pro své dítě nějaké aktivity v době prázdnin, podívejte se na materiál "Kam s dětmi o prázdninách". 

Můžete též použít webové stránky www.free-time.cz

Mgr. Petr Chvojka

02. červen 2019  Volné místo ve škole

Naše škola hledá paní učitelku nebo pana učitele do základní školy speciální.

 • Předpokládaná výše úvazku je 1,00.
 • Termín nástupu - poslední týden v srpnu 2019.
 • Předpoklady -  vzdělání podle zákona 563/2004 Sb o pedagogických pracovnících.
Mgr. Petr Chvojka
02. červen 2019  Vyhodnocení soutěže Jizerky a my

Vážení účastníci soutěže Jizerky a my,

na Raspenavských hrátkách 2019 byla v rámci výstavy přijatých uměleckých děl vyhodnocena soutěž Jizerky a my. 

Výsledky najdete na výsledkové listině zde.

23. květen 2019  Raspenavské hrátky

Vážení rodiče,

naše škola ve spolupráci s Domovem Raspenava a Městem Raspenava pořádá další ročník Raspenavských hrátek. Akce začíná ve čtvrtek 23. května 2019, kdy si můžete v prostorách raspenavské fary prohlédnout vznikající výrobky řezbářů.

V pátek 24. května pro Vás a Vaše děti budou připraveny, tvořivé dílničky, opékání buřtů a hudební vystoupení skupiny Kmeti, a také koncert středověké hudby

V sobotu 25. května celá akce vyvrcholí. Budou zde opět tvořivé dílničky, vystoupení skupiny Muzika ze dvorku, skupiny Proudy, Ferles bandu a ještě mnohá další překvapení.

 

 

Přesnější a úplnější informace najdete na plakátku.

Mgr. Petr Chvojka

 

 

 

20. květen 2019  Výsledky přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Vážení rodiče,

zde se můžete seznámit s výsledky přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020:

 • MŠ   7/2019 - přijat(a)
 • MŠ   8/2019 - přijat(a)
 • MŠ   9/2019 - přijat(a)
 • MŠ 10/2019 - přijat(a)
 • MŠ 11/2019 - přijat(a)
 • MŠ 12/2019 - přijat(a)
 • MŠ 13/2019 - přijat(a)
 • MŠ 14/2019 - přijat(a)
 • MŠ 15/2019 - přijat(a)
 • MŠ 16/2019 - přijat(a)
 • MŠ 17/2019 - přijat(a)
 • MŠ 18/2019 - přijat(a)
 • MŠ 19/2019 - přijat(a)
 • MŠ 20/2019 - přijat(a)
 • MŠ 21/2019 - přijat(a)
 • MŠ 22/2019 - přijat(a)
 • MŠ 23/2019 - přijat(a)
 • Mš 24/2019 - přijat(a)
Mgr. Petr Chvojka

13. květen 2019  Sběr starého papíru

Vážení rodiče,

sběr starého papíru proběhne v termínu 13. 5. –  17. 5. 2019

Papír noste suchý, pevně svázaný ale roztříděný na kartony a jiný papír (noviny, kancelářský papír, časopisy, letáky, knihy – bez tvrdých desek, ty patří do kartonu).

 • Papír vybíráme v hlavní budově školy vedle vchodu do šaten – prostor garáže ve dvoře školy  (vjezd přes parkoviště).
 • Každý den v čase 7.30 – 8.00 a 14.00 – 16.00 hod
 • Pokud nemůžete v tomto čase sběr přivézt, můžete svázaný papír nechat se jménem  a třídou ve vestibulu hlavní budovy školy.

           

          Mgr. Renata Kočovská  

 

09. květen 2019  Vyhlášení ředitelského volna

Vážení rodiče,

ve dnech 9. - 10. května 2019 vyhlašujeme z provozních důvodů ředitelské volno.

Mgr. Petr Chvojka

23. duben 2019  Zápis k předškolnímu vzdělávání

Milé děti, Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme k zápisu k předškolnímu vzdělávání, který se koná v pátek 10. května 2019 od 9:00 do 15:00 hodin.

 S sebou přinesete:

1)   Vyplněnou a lékařem potvrzenou Žádost o přijetí;

2)   Vyplněnou Přihlášku k předškolnímu vzdělávání;

3)   Rodný list dítěte;

 Připomínáme, že předškolní vzdělávání je povinné pro všechny děti narozené v době od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014.

Žádost o přijetí a přihlášku k předškolnímu vzdělávání si můžete v mateřské škole vyzvednout v termínu od 23. dubna 2019 do 3. května 2019 vždy od 8:00 do 15:00 hodin

Bližší informace najdete též na přiloženém plakátu.

Těšíme se brzy na viděnou!          

15. duben 2019  Výsledky zápisu do 1. ročníku 2019/2020

Vážení rodiče,

v pondělí 8. dubna 2019 se konal zápis dětí do prvního ročníku pro školní rok 2019/2020. K zápisu se celkem dostavilo 32 dětí. Všechny děti byly zapsány a přijaty k základnímu vzdělávání. 6 dětí žádá o odklad školní docházky. Jedno dítě se bude pravděpodobně vzdělávat v některé z našich speciálních tříd. Do první třídy základní školy tedy nastoupí zřejmě 25 dětí.

Soubor s výsledky zápisu

Fotogalerie ze zápisu

Mgr. Petr Chvojka

08. duben 2019  Zápis k povinné školní docházce

Vážení rodiče,
v pondělí 8. dubna 2019 se od 16:00 do 18:00 koná v budově 1. stupně ZŠ v Moskevské ulici zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020. K zápisu prosím, vezměte s sebou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz, případně další doklady. Bližší informace naleznete zde.

Informace o odkladu školní docházky:

Žádosti o odklad povinné školní docházky podává zákonný zástupce písemně v době zápisu. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře (nebo klinického psychologa).

K základnímu vzdělávání, budou přijímány děti v tomto pořadí:

Kritéria:

 1. žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu školy        
 2. žák ze školského obvodu školy po odkladu školní docházky
 3. žák mimo školského obvodu školy

Školský obvod spádové základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Raspenava, okres Liberec – příspěvková organizace, tvoří území obce Raspenava.27. březen 2019  Exkurze žáků do Rakouska a Německá

Vážení rodiče,

exkurze žáků do Rakouska a Německa se z důvodu malého zájmu a tedy nízkého počtu zájemců ruší.

 

Děkuji za pochopení

Mgr. Petr Chvojka

11. leden 2019  Exkurze žáků do Německa a Rakouska

Vážení rodiče,

POZOR, ZMĚNA!

Termín zájezdu se z důvodu menší účasti přesouvá na říjen (14. - 17. 10. 2019). 

Datum uzávěrky registrací: 28. 2. 2019

Termín pro zaplacení 1. zálohy je posunut do konce měsíce března. Neplaťte ji, prosím, před 15. 3. 2019, do kdy Vám závazně potvrdíme, že se zájezd bude konat.

Pokud by někomu nový termín nevyhovoval, registraci může zrušit (kontaktujte p. uč. Hájkovou - mauerova@skolaraspenava.net).

Pro přihlášení svých dětí (případně i sebe) použijte tento odkaz:

https://prihlaseni.kristof-jazyky.cz/cs/zajezdy/90cb80a2-ed06-4471-be13-c06dceb31168


Důležité odkazy:

      Program zájezdu           Manuál pro rodiče


Těšíme se na společné zážitky z cest, 

Kateřina Hájková, Dana Málková

02. leden 2019  NOVUS slaví 25. výročí

Vážení rodiče, prarodiče, pracovníci školy a děti,

firma NOVUS slaví v tomto roce 25 let. Toto výročí chtějí připomenout 25 dobrými skutky zde, v našem regionu. Čeho se dobré skutky budou týkat můžete ovlivnit třeba i Vy. Nebojte se zapojit.

Další informace jsou na přiloženém plakátku.

Mgr. Petr Chvojka

31. prosinec 2018  Žákovská pololetní diskotéka

Stejně jako v předešlých letech uspořádal i letos žákovský parlament tradiční žákovskou diskotéku. Diskotéka se konala v pátek 9. února 2018 od 17:00 hodin v budově 1. stupně ZŠ.
Všem se moc líbila.
Děkujeme společnosti MOCCA, spol. s r. o. Liberec, která nám darovala sladké odměny pro děti formou sponzorského daru.

Mgr. Petr Chvojka

31. prosinec 2018  Informační povinnost správce údajů

Vážení rodiče,

v souvislosti Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) často označovaném zkratkou GDPR (GDPR – General Data Protection Regulation) máme povinnost Vás informovat o některých skutečnostech týkajících se zpracování Vašich osobních údajů, respektive osobních údajů Vašich dětí.

Tyto informace naleznete v příloze.

Mgr. Petr Chvojka

31. prosinec 2018  Šťastný nový rok 2019

Vážení rodiče, prarodiče, milé děti.

Přejeme Vám všem krásné, klidné a pohodové Vánoce. Dětem hodně dárků, které si jistě přály a rodičům hodně rodinné pohody a radosti.

Do nového roku přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a pracovních úspěchů.

 

Mgr. Petr Chvojka

31. prosinec 2018  Organizace školního roku 2018/2019

Vážení rodiče, milé žákyně a milí žáci,

organizaci nového školního roku najdete na našich webových stránkách. Naleznete zde termíny třídních schůzek, konzultačních hodin a dalších akcí.

Přeji příjemný zbytek prázdnin,

Mgr. Petr Chvojka

30. listopad 2018  Tradiční Vánoční jarmark

Vážení rodiče, přátelé školy, žákyně, žáci a občané Raspenavy,

zveme Vás na 6. ročník tradičního Vánočního jarmarku, který proběhne v pátek 30. listopadu 2018 od 16:00 do 19:00 hodin. Další informace najdete na přiloženém plakátu.

Těšíme se na Vaši návštěvu jarmarku.

Mgr. Petr Chvojka

19. listopad 2018  Sběr starého papíru

Sběr starého papíru proběhne v termínu 19. 11.–  23. 11 .2018

!Pozor!

 • Papír noste suchý, pevně svázaný ale roztříděný na kartony a jiný papír (noviny, kancelářský papír, časopisy, letáky, knihy – bez tvrdých desek, ty patří do kartonu).
 • Papír vybíráme v hlavní budově školy vedle vchodu do šaten – prostor garáže ve  dvoře školy  (vjezd přes parkoviště).
 • Každý den v čase                        

                                         7.30 – 8.00 a 14.00 – 16.00 hod.

Pokud nemůžete v tomto čase sběr přivézt, můžete svázaný papír nechat se jménem a třídou ve vestibulu hlavní budovy školy.

Mgr. Petr Chvojka

30. říjen 2018  Setkání žákovských parlamentů

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

zveme Vás a všechny členy Vašeho žákovského parlamentu na zimní setkání členů žákovských parlamentů základních škol Libereckého kraje, které pořádají Konzultační centra pro žákovské parlamenty při ZŠ a MŠ Raspenava a ZŠ a MŠ Zákupy ve spolupráci s Centrem pro demokratické učení o. s. (Škola pro demokracii) a Libereckým krajem.

Setkání je opět určeno pro celé žákovské parlamenty (15 – 25 žáků za 1 školu).

Bližší informace najdete na pozvánce.

06. červen 2018  Výzkum

Odkaz na výzkum je zde.

25. květen 2018  Výsledky přijímání k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019

Vážení rodiče, v přiloženém souboru se můžete seznámit s výsledky přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019.

17. květen 2018  Raspenavské tvořivé hrátky

Vážení rodiče, milé žákyně, milí žáci, vážení spoluobčané,

Základní škola a Mateřská škola Raspenava, Město Raspenava a Domov Raspenava pořádají i letos tradiční Raspenavské tvořivé hrátky. Konají se od 17. května do 19. května 2018 v areálu raspenavské fary.

Je pro Vás připraven pestrý a zábavný program. Bližší informace najdete na plakátu.

11. květen 2018  Zápis k předškolnímu vzdělávání

Milé děti, Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme k zápisu k předškolnímu vzdělávání, který se koná v pátek 11. května 2018 od 10:00 do 15:30 hodin.

 S sebou přinesete:

1)   Vyplněnou a lékařem potvrzenou Žádost o přijetí

2)   Vyplněnou Přihlášku k předškolnímu vzdělávání

3)   Rodný list dítěte

 Připomínáme, že předškolní vzdělávání je povinné pro všechny děti narozené v době od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013.

Těšíme se brzy na viděnou!          

10. květen 2018  Setkání členů žákovských parlamentů

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

zveme Vás a všechny členy Vašeho žákovského parlamentu na jarní setkání členů žákovských parlamentů základních škol Libereckého kraje, které pořádají Konzultační centra pro žákovské parlamenty při ZŠ a MŠ Raspenava a ZŠ a MŠ Zákupy ve spolupráci s Centrem pro demokratické učení o. s. (Škola pro demokracii) a Libereckým krajem.

Setkání je opět určeno pro celé žákovské parlamenty (15 – 25 žáků za 1 školu).

Přesný program najdete na pozvánce.

03. květen 2018  Den otevřených dveří v mateřské škole

Milé děti, vážení rodiče,

dne 3. května 2018 od 8:30 do 15:00 hodin Vás zveme k návštěvě naší mateřské školy.

Prohlédnete si a seznámíte se s prostředím, třídami i jídelnou.

Poskytneme Vám informace o provozu mateřské školy a zodpovíme Vaše dotazy.

V případě zájmu o vzdělávání v naší mateřské škole Vám předáme příslušné formuláře:

 • Žádost o přijetí
 • Přihláška k předškolnímuvzdělávání

Tak neváhejte a přijďte se podívat!

 


30. duben 2018  Vyhlášení ředitelského volna

Vážení rodiče,

ve dnech 30. dubna 2018 a 7. května 2018 bude vyhlášeno ředitelské volno.

 

Mgr. Petr Chvojka

29. duben 2018  Exkurze žáků do Anglie

Vážení rodiče,

pomocí následujícího odkazu můžete sledovat cestu Vašich dětí do Anglie. Jedná se o GPS lokátor autobusu.

Odkaz na lokátor

Přeji šťastnou cestu a příjemné počasí.

Mgr. Petr Chvojka

16. duben 2018  Výsledky zápisu do 1. ročníku ZŠ

Vážení rodiče,

v pondělí 9. dubna 2018 se konal zápis dětí do prvního ročníku pro školní rok 2018/2019. K zápisu se celkem dostavilo 33 dětí. Všechny děti byly zapsány a přijaty k základnímu vzdělávání. 15 dětí žádá o odklad školní docházky. Jedno dítě se bude pravděpodobně vzdělávat v některé z našich speciálních tříd. Do první třídy základní školy tedy nastoupí zřejmě 17 dětí.

Soubor s výsledky zápisu

Fotogalerie ze zápisu

09. duben 2018  Zápis k povinné školní docházce

Vážení rodiče,
v pondělí 9. dubna 2018 se od 16:00 do 18:00 koná v budově 1. stupně ZŠ v Moskevské ulici zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019. K zápisu prosím, vezměte s sebou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz, případně další doklady. Bližší informace naleznete zde.

Informace o odkladu školní docházky:

Žádosti o odklad povinné školní docházky podává zákonný zástupce písemně v době zápisu. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře (nebo klinického psychologa).


22. prosinec 2017  Veselé Vánoce a šťastný nový rok

Vážení rodiče, prarodiče, milé děti.

Přejeme Vám všem krásné, klidné a pohodové Vánoce. Dětem hodně dárků, které si jistě přály a rodičům hodně rodinné pohody a radosti.

Do nového roku přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a pracovních úspěchů.

 

Mgr. Petr Chvojka

11. prosinec 2017  Sbírka krmiva pro opuštěná zvířátka

Žákovský parlament Smědavská lupa pořádá sbírku krmiva pro opuštěná zvířata z útulku Azyl pes Krásný Les.

Sbírka se koná od středy 13. prosince do středy 20. prosince 2017 vždy ráno od 7:45 do 8:00 hodin. Krmivo, dobrůtky a další potřebné věci můžete nosit do hlavní budovy školy nebo do budovy 1. stupně u paneláků v Moskevské ulici.

Další informace najdete na letáčku.

Mgr. Petr Chvojka

01. prosinec 2017  Tradiční vánoční jarmark

Vážení rodiče, přátelé školy, žákyně, žáci a občané Raspenavy,

zveme Vás na 5. ročník tradičního Vánočního jarmarku, který proběhne v pátek 1. prosince 2017 od 16:00 do 19:00 hodin. Další informace najdete na přiloženém plakátu.

Těšíme se na Vaši návštěvu jarmarku.

Mgr. Petr Chvojka

19. listopad 2017  Metodické setkání koordinátorů žákovských parlamentů

Ve středu 15. listopadu 2017 se v multimediálním sále Krajského úřadu Libereckého kraje konalo další metodické setkání koordinátorů žákovských parlamentů základních škol Libereckého kraje.

Bližší informace najdete zde.

15. listopad 2017  Metodické setkání koordinátorů žákovských parlamentů

Konzultační centrum pro žákovské parlamenty pořádá dne 15. listopadu 2017 metodické setkání koordinátorů žákovských parlamentů základních škol. Setkání se koná na Krajském úřadu Liberec od 9:00 do 12:30 hodin.

Bližší informace najdete zde.

14. listopad 2017  Volby do školské rady

Oznámení o termínu konání voleb do školské rady

Dne 14. listopadu 2017 (úterý) v době od 15:00 do 16:30 h v budově 1. stupně ZŠ a od 16:00 do 17:30 h v hlavní budově školy (v době třídních schůzek) se konají volby kandidátů z řad oprávněných osob (rodičů žáků školy) do Školské rady při Základní škole a Mateřské škole Raspenava.

Seznam kandidátů:

 1. paní Anna Kasáková, Fučíkova 504, Raspenava
 2. paní Miroslava Jandová, Slunečná 75, Raspenava
 3. pan Ing. Lukáš Rác, Moskevská 110, Raspenava

 

Těšíme se na Vaši volební účast.

Mgr. Petr Chvojka, předseda volební komise  

06. listopad 2017  Sběr starého papíru

Vážení rodiče, milé žákyně a žáci,

v týdnu od 6. listopadu do 10. listopadu proběhne tradiční sběr starého papíru. Papír, prosím noste suchý a pevně svázaný. Také prosíme o roztřídění papíru na karton (krabice, tvrdé desky knih...) a tříděný papír (časopisy, kancelářský papír, noviny, letáky...).

Papír budeme vybírat u hlavní budovy školy, na dvoře (přístup přes parkoviště) každý den od 7:30 - 8:00 hodin a od 14:00 do 16:00 hodin.

Pokud papír nemůžete v těchto časech dovézt, můžete svázaný papír nechat ve vestibulu hlavní budovy školy. Nezapomeňte na balíček napsat jméno a třídu žáka.

Prosím, nenechávejte nám papír u budovy 1. stupně, u paneláků.

 

Děkujeme za spolupráci,

Mgr. Renata Kočovská, Mgr. Petr Chvojka

29. září 2017  Ředitelské volno

 

Vážení rodiče,

příští týden v pátek, dne 29. září 2019 je v naší škole vyhlášeno ředitelské volno. Nebude vyučování a děti budou mít volno. Vyučování pokračuje až v pondělí 2. října 2017.

Školní družina a školní klub budou v pátek 29. září 2017 v provozu.

Školní družina od 6:00 do 16:00 hodin.

Školní klub od 8:00 do 13:00 hodin.

Pokud máte zájem Vaše dítě umístit do školní družiny nebo do školního klubu, prosím, sdělte svůj zájem vychovatelkám ŠD nebo ŠK.

 

Děkuji za pochopení,

Mgr. Petr Chvojka

02. září 2017  Veselá věda

Vážení rodiče,

i v novém školním roce nabízíme pro děti za 1. stupně kroužek zábavných pokusů společnosti Veselá věda.

Více informaci naleznete zde.

02. září 2017  Organizace školního roku 2017/2018

Vážení rodiče,

školní rok 2017/2018 začíná v pondělí 4. září 2017. Žáci budou ve škole pouze první dvě vyučovací hodiny a výuka tedy končí v 9:45 hodin.

V úterý 5. září se vyučuje dle rozvrhu hodin, bez odpolední výuky.

Další informace o organizaci nového školního roku najdete pomocí odkazu Organizace školního roku 2017/2018.

 

Hodně úspěchů v novém školním roce,

Mgr. Petr Chvojka

01. září 2017  Informace pro strávníky školní jídelny

Informace pro rodiče, jejich děti se stravují ve školní jídelně:

Vážení rodiče,
v pondělí 4. září 2017 budeme vařit pro všechny děti, které jsou aktuálně přihlášeny ke stravování. Pokud o oběd v pondělí 4. září 2017 nemáte zájem, je třeba jej odhlásit nejpozději do 4.9.2017 8:00 hodin na telefonním čísle 487 953 581.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Petr Chvojka

14. červenec 2017  Nabídka volného místa

Hledáme paní učitelku do mateřské školy.

Výše úvazku 0,50 s nástupem od 1. září 2017.

Bližší informace:

v době prázdnin e-mail: vanickova@skolaraspenava.net; skola@skolaraspenava.net

02. červenec 2017  Krásné prázdniny a příjemou dovolenou

Milé žákyně a milí žáci,

přejeme Vám krásné, dlouhé a slunečné prázdniny a vydařenou, příjemnou dovolenou s Vašimi rodiči, prarodiči, kamarády... Užijte si je ve zdraví a hodně odpočívejte a čerpejte síly.

Školní rok 2017/2018 začíná až v pondělí 4. září 2017.

Mgr. Petr Chvojka

14. červen 2017  Nabídka volného místa

Hledáme paní učitelku nebo pana učitele anglického jazyka, případně v kombinaci se zeměpisem, dějepisem, tělesnou výchovou.

Výše úvazku 1,00.

 

Bližší informace získáte u vedení školy:

telefon: 482 319 003, mobil: 777 977 657

e-mail: skola@skolaraspenava.net

13. červen 2017  Cestujeme po Jizerkách

Vážení účastníci soutěže Cestujeme po Jizerkách,

zde si můžete prohlédnout výsledkovou listinu.

25. květen 2017  Raspenavské tvořivé hrátky

Ve dnech 25. května 2017 - 27. května 2017 proběhnou v prostorách raspenavské fary již tradiční Raspenavské tvořivé hrátky. Součástí akce bude též setkání řezbářů a vyhodnocení soutěže "Cestujeme po Jizerkách" (bližší informace o soutěži na přiloženém plakátku),

Akce se bude odehrávat především v odpoledních hodinách, protože je určena hlavně dětem a rodičům celého Frýdlantska. Vyvrcholením akce bude páteční galaodpoledne s kulturním programem a aukcí uměleckých výrobků. V sobotu proběhne vyhlášení výsledků výtvarné soutěže s kulturním programem. Pro účastníky je též připraveno pohoštění.

Další informace a program akce najdete na plakátu.

Těšíme se na Vaši hojnou účast

Mgr. Petr Chvojka

17. květen 2017  Výsledky přijímání k předškolnímu vzdělávání 2017/2018

Vážení rodiče, v přiloženém souboru se můžete seznámit s výsledky přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018.

 

Mgr. Petr Chvojka

15. květen 2017  Sběr starého papíru 15. - 19. května 2017

Vážení rodiče, milí žáci,

Tradiční sběr starého papíru proběhne v termínu 15. 5. –  19. 5. 2017

Papír noste suchý, pevně svázaný ale roztříděný na kartony a jiný papír (noviny, kancelářský papír, časopisy, letáky, knihy – bez tvrdých desek, ty patří do kartonu).

 • Papír vybíráme v hlavní budově školy vedle vchodu do šaten – prostor garáže ve dvoře školy  (vjezd přes parkoviště).
 • Každý den v čase 7.30 – 8.00 a 14.00 – 16.00 hod.

Pokud nemůžete v tomto čase sběr přivézt, můžete svázaný papír nechat se jménem  a třídou ve vestibulu hlavní budovy školy.

11. květen 2017  3. setkání žákovských parlamentů základních škol Libereckého kraje

Ve čtvrtek 11. května 2017 se v multimediálním sále Krajského úřadu Libereckého kraje koná 3. setkání žákovských parlamentů základních škol Libereckého kraje. Setkání je určeno pro celé žákovské parlamenty (15 - 21 žáků na školu). V rámci programu si účastníci sami vyzkouší naplánovat vlastní celoškolní projekt, charitativní sbírku, sportovní turnaj, žákovskou diskotéku nebo další akce pro spolužáky, učitele a veřejnost. Ze setkání si členové žákovských parlamentů odvezou tipy na zajímavé aktivity včetně postupů, jejich přípravy a realizace.

Bližší informace najdete na pozvánce.

10. květen 2017  Zápis k předškolnímu vzdělávání

Vážení rodiče,

ve středu 10. května 2017 se od 8:00 do 16:00 koná v budově mateřské školy zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018. Zápis se týká dětí, které do 31. srpna 2017 dovrší věku 5 let. Poslední rok předškolního vzdělávání je od letošního roku povinný.

Zápis se týká i všech ostatních dětí, které splňují kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání.

Další informace najdete na pozvánce a v  Informacích MŠMT o povinném předškolním vzdělávání

11. duben 2017  Nenech to být

Vážení rodiče,

naše škola se zapojila do projektu Nenech to být a něco udělej.

“Nenech to být” je internetový systém a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celé ČR. S podporou ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy přináší efektivní způsob odhalování těchto problémů ještě v jejich zárodku. To vše za spolupráce s Linkou bezpečí a Pedagogicko-psychologickou poradnou Brno.

 

06. duben 2017  Výsledky zápisu do 1. ročníku

Vážení rodiče,

v pondělí 3. dubna 2017 se konal zápis dětí do prvního ročníku pro školní rok 2017/2018. K zápisu se celkem dostavilo 32 dětí. Všechny děti byly zapsány a přijaty k základnímu vzdělávání. Tři dětí žádají o odklad školní docházky. Čtyři děti se budou pravděpodobně vzdělávat v některé z našich speciálních tříd. Do první třídy základní školy tedy nastoupí zřejmě 25 dětí. Třídní učitelkou bude paní učitelka Mgr. Miroslava Svěcená.

Soubor s výsledky zápisu

Fotogalerie ze zápisu

03. duben 2017  Zápis dětí do 1. ročníku 2017/2018

Vážení rodiče,
v pondělí 3. dubna 2017 se od 16:00 do 18:00 koná v budově 1. stupně ZŠ v Moskevské ulici zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2017/2018. K zápisu prosím, vezměte s sebou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz, případně další doklady. Bližší informace naleznete zde.

Informace o odkladu školní docházky:

V letošním roce dochází ke změně v podávání žádostí o odklad školní docházky. Žádosti o odklad povinné školní docházky podává zákonný zástupce písemně v době zápisu. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře (nebo klinického psychologa).


22. prosinec 2016  Veselé Vánoce

Vážení rodiče, milé žákyně a žáci,

přejeme Vám příjemné a klidné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví, štěstí, životního optimismu a dobrých studijních výsledků.

Vánoční prázdniny začínají již zítra 23. prosince 2016. V novém roce se do školy nastupuje v úterý 3. ledna 2017.

 

Mgr. Petr Chvojka

12. prosinec 2016  Sbírka krmiva pro opuštěná zvířata

Žákovský parlament Smědavská lupa pořádá sbírku krmiva pro opuštěná zvířata z útulku Azyl pes Krásný Les.

Sbírka se koná od 12. prosince do 16. prosince 2016 vždy ráno od 7:45 do 8:00 hodin. Krmivo, dobrůtky a další potřebné věci můžete nosit do hlavní budovy školy nebo do budovy 1. stupně u paneláků v Moskevské ulici.

Bližší informace najdete na přiloženém letáku.

08. prosinec 2016  2. setkání žákovských parlamentů

Ve čtvrtek 8. prosince 2016 od 10:00 do 13:00 pořádá naše konzultační centrum pro žákovské parlamenty ve spolupráci s konzultačním centrem Základní školy a Mateřské školy Zákupy 2. setkání žákovských parlamentů.

Bližší informace najdete zde.

02. prosinec 2016  Tradiční vánoční jarmark

Vážení rodiče, přátelé školy, žákyně, žáci a občané Raspenavy,

zveme Vás na 4. ročník tradičního Vánočního jarmarku, který proběhne v pátek 2. prosince 2016 od 16:00 do 19:00 hodin. Další informace najdete na přiloženém plakátu, který pro nás šikovně vytvořil Jakub Kulda.

Mgr. Petr Chvojka

31. říjen 2016  Sběr starého papíru 31. října - 4. listopadu 2016

Vážení rodiče,

v týdnu od 31. října do 4. listopadu pořádáme další sběrovou akci - vybíráme starý papír.

Papír noste suchý, pevně svázaný ale roztříděný na kartony a jiný papír (noviny, kancelářský papír, časopisy, letáky, knihy – bez tvrdých desek, ty patří do kartonu).

Papír vybíráme v hlavní budově školy vedle vchodu do šaten – prostor garáže ve dvoře školy (vjezd přes parkoviště)

Každý den v čase 7.30 – 8.00 a 14.00 – 16.00 hod.

Pokud nemůžete v tomto čase sběr přivézt, můžete svázaný papír nechat se jménem a třídou ve vestibulu hlavní budovy školy.

Bc. Renata Kočovská

31. říjen 2016  Hledáme učitele / učitelku

Hledáme učitele / učitelku na 2. stupeň ZŠ s aprobací matematika (fyzika). Nástup možný ihned.

Více informací zde.

10. říjen 2016  Harmonizační pobyt žáků 6. ročníku

Vážení rodiče,

z organizačních důvodů jsme museli přesunout termín harmonizačního pobytu žáků 6. ročníku na termín od 10. října 2016 do 14. října 2016 (pondělí - pátek).

Děkuji za pochopení,

Mgr. Petr Chvojka

02. září 2016  Kroužek florbalu

Vážení rodiče, milé žákyně a žáci.

Od 13. září 2016 zahajuje svou činnost oblíbený kroužek florbalu. Přihlásit se můžete do 9. září 2016.

Veškeré informace najdete na přiloženém plakátu.

28. srpen 2016  Informace k výuce 1. a 2. září 2016

Vážení rodiče,

dne 1. září se učíme pouze dvě vyučovací hodiny. Výuka končí v 9:45hod. Oběd ve školní jídelně od 11:00 hod.

dne 2. září se žáci 1. stupně učí 4 vyučovací hodiny (výuka končí v 11:45 hod.) a žáci 2. stupně 5 vyučovacích hodin (výuka končí ve 12:50 hod.

V obou dnech funguje školní družina i školní klub.

25. srpen 2016  Vítejte v novém školním roce

Vážení rodiče, milé žákyně, milí žáci,

vítejte v novém školním roce 2016/2017.

Informace o o organizaci nového školního roku najdete zde.

Přejeme Vám všem hodně úspěchů, radosti a nových vědomostí.

Mgr. Petr Chvojka

04. červenec 2016  Krásné prázdniny...

Vážení rodiče, milé žákyně, milí žáci,

přejeme Vám všem krásné, slunečné prázdniny a příjemnou, ničím nerušenou pohodovou dovolenou.

Na setkání se opět těšíme v novém školním roce, který začíná ve čtvrtek 1. září 2016

Mgr. Petr Chvojka

22. červen 2016  Nabídka volného pracovního místa

Hledáme učitelku/učitele  s kvalifikací speciální pedagogika.

na částečný úvazek, nástup od 24. srpna 2016.

Zájemci, hlaste se, prosím na:    Tel.: 482 319 003, mobil: 777 977 657, e-mail: skola@skolaraspenava.net

20. červen 2016  Raspenavské tvořivé hrátky 2016

Vážení účastníci soutěže Moje Jizerky,

zde si můžete prohlédnout výsledkovou listinu.

07. červen 2016  Nabídka volného pracovního místa

Hledáme učitelku/učitele 2. stupně základní školy s abrobací Tělesná výchova.

Bližší informace zde.

Zájemci, hlaste se, prosím na:    Tel.: 482 319 003, mobil: 777 977 657, e-mail: skola@skolaraspenava.net

31. květen 2016  Nabídka volného pracovního místa

Hledáme učitelku/učitele 2. stupně základní školy s abrobací Český jazyk - dějepis.

Výše úvazku 1,00, nástup od 24. srpna 2016.

Bližší informace zde.

Zájemci, hlaste se, prosím na:    Tel.: 482 319 003, mobil: 777 977 657, e-mail: skola@skolaraspenava.net

14. květen 2016  Výsledky příjímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Vážení rodiče,

v přiloženém souboru se můžete seznámit s výsledky přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2016/2017.

12. květen 2016  Raspenavské tvořivé hrátky 2016

Vážení rodiče a přátelé uměleckého tvoření,
ve dnech 12. - 14. května 2016 pořádáme v prostoru raspenavské fary již třetí ročník Raspenavských tvořivých hrátek. Ve čtvrtek a v pátek jsou pro Vaše děti a pro Vás připraveny od 14:00 do 18:00 hodin odpolední výtvarné tvořivé dílny.
V sobotu dopoledne pak tvořivé dílny pokračují od 10:00 do 12:00 hodin.
Potom Vás čeká galaodpoledne s bohatým programem a občerstvením. V rámci odpoledne proběhne též vyhlášení výsledků soutěže "Život v Jizerkách".
Akce je podpořena z dotačního fondu Libereckého kraje na podporu volnočasových aktivit.

Více se můžete dozvědět z přiloženého plakátu.

Těšíme se na Vaši účast.

03. květen 2016  Pozvánka k podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Vážení rodiče,
termín pro podání žádkostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2016/2017 je stanoven na 3. května 2016 od 8:00 do 16:00 hodin. Žádosti je možné podat osobně.
Žádost o přijetí si můžete stáhnout v sekci Výuka - Dokumenty ke stažení - Pro rodiče nebo přímo zde.
Součástí žádosti je i Příloha 1 - Potvrzení dětského lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci dle ustanovení § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.
Další dokumenty:
1. Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání

2. Pozvánka k zápisu

28. duben 2016  Setkání žákovských parlamentů

Ve čtvrtek 28. dubna 2016 zveme všechny žákovské parlamenty do multimediálního sálu Krajského úřadu Libereckého kraje. Zde se bude konat další setkání žákovských parlamentů. Setkání organizuje Konzultační centrum pro žákovské parlamenty při ZŠ a MŠ Raspenava ve spolupráci se ZŠ a MŠ Zákupy, Centrem pro demokratické učení o. s. a Libereckým krajem.

Setkání je tentokrát určeno celým žákovským parlamentům, počítáme zhruba 15 - 25 žáků na 1 školu. Hlavními tématy budou sdílení a výměna zkušeností s fungováním žákovských parlamentů v základních školách z pohledu žáků.

Těšíme se na Vaši účast. Více informací najdete v pozvánce.

09. únor 2016  Výsledky zápisu do 1. ročníku

Vážení rodiče,

v úterý 2. února 2016 se konal zápis dětí do prvního ročníku pro školní rok 2016/2017. K zápisu se celkem dostavilo 31 dětí. Všechny děti byly zapsány a přijaty k základnímu vzdělávání. Devět rodičů dětí bude žádat o odklad školní docházky. Pět žáků se bude pravděpodobně vzdělávat v některé z našich speciálních tříd. Do první třídy základní školy tedy nastoupí zřejmě 17 dětí. Třídní učitelkou bude paní učitelka Mgr. Lenka Kubíková.

Soubor s výsledky zápisu

Fotogalerie ze zápisu

05. únor 2016  Pololetní diskotéka

Milí žáci,
žákovský parlament Vás všechny srdečně zve na tradiční pololetní diskotéku. Diskotéka se koná v pátek 5. února 2016 v budově 1. stupně základní školy. Vezměte si s sebou přezůvky.

 • Pro žáky 1. - 5. ročníku bude "Diskotéka v maskách" od 17:00 do 18:30 hodin. Jsou připraveny hry a soutěž o nejlepší masku.
 • Pro žáky 2. stupně je připravena klasická diskotéka od 18:45 do 21:00 hodin.

Těšíme se na Vaši účast!

02. únor 2016  Zápis dětí do 1. ročníku 2016/2017

Vážení rodiče,
v úterý 2. února 2016 se od 16:00 do 18:00 koná v budově 1. stupně ZŠ v Moskevské ulici zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2015/2016. K zápisu prosím, vezměte s sebou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz, případně další doklady. Bližší informace naleznete zde.

16. leden 2016  Sněhuláci pro Afriku

Vážení rodiče,
naše škola se opět rozhodla zapojit do projektu Sněhuláci pro Afriku 2016. Jeho cílem je pomoci dětem v Africe dostat se ke vzdělání. Akci organizuje, pod záštitou ministra školství, nezisková organizace Kola pro Afriku, obecně prospěšnáspolečnost. (www.kolaproafriku.cz)
Kompletní informace o akci najdete zde.

31. prosinec 2015  Hodně zdraví a štěstí v roce 2016

Vážení rodiče, milí žáci a přátelé školy,

do nového roku 2016 přejeme pevné a stálé zdraví, hodně štěstí, radosti, trpělivosti, lásky a vzájemného porozumění.

Školní výuka začíná v pondělí 4. ledna 2016.

Mgr. Petr Chvojka

21. prosinec 2015  Vyhlášení ředitelského volna

Vážení rodiče,

od zítřka bude v hlavní budově probíhat kompletní výměna oken. Předpokládáme, že provoz školy nebude výrazně omezen, přesto z těchto důvodů vyhlašujeme na pondělí 21. a úterý 22. prosince ředitelské volno a děti se tedy nebudou učit.
Pro zájemce však bude zajištěn provoz školní družiny a školního klubu a to i pro žáky, kteří nejsou do těchto školních zařízení přihlášeni. V případě zájmu bude zajištěn i oběd ve školní jídelně.
Provozní doba školní družiny 6:00 - 16:00 hodin.
Provozní doba školního klubu 8:00 - 12:00 hodin.
Váš případný zájem budeme zjišťovat prostřednictvím lístečku s návratkou.

Děkuji za pochopení,

Mgr. Petr Chvojka

08. prosinec 2015  Sbírka krmiva pro opuštěná zvířata

Žákovský parlament Smědavská lupa vyhlašuje Sbírku krmiva pro opuštěná zvířata z útulků v Krásném Lese a Hajništi.
Můžete nosit granule, piškoty, konzervy pro psy a kočky, dále hračky, dečky, vodítka...
Své dary noste od 14. prosince do 18. prosince 2015 v době od 7:45 do 8:00 a v pondělí a úterý i od 14:30 do 15:30 hod. do hlavní budovy (prostor před tělocvičnou).
Opuštěná zvířata budou vděčná za Vaši podporu
Zde si prohlédněte plakát.

27. listopad 2015  Vánoční jarmark

Vážení rodiče, přátelé školy, žákyně, žáci a občané Raspenavy,

zveme Vás na 3. ročník tradičního Vánočního jarmarku, který proběhne v pátek 27. listopadu 2015 od 16:00 do 19:00 hodin. Další informace najdete na přiloženém plakátu, který pro nás šikovně vytvořil Jakub Kulda.

Mgr. Petr Chvojka

19. listopad 2015  Setkání koordinátorů žákovských parlamentů

Ve čtvrtek 19. listopadu 2015 se v Konzultačním centru pro žákovské parlamenty v Raspenavě uskuteční další setkání koordinátorů žákovských parlamentů. Toto setkání se ponese v duchu vzájemného sdílení zkušeností se zapojením žákovského parlamentu do života školy.

Více informací najdete na stránce věnované činnosti Konzultačního centra pro žákovské parlamenty.

16. listopad 2015  Vyhlášení ředitelského volna

Vážení rodiče,
v pondělí 16. listopadu 2015 proběhne školení celého pedagogického sboru. Z tohoto důvodu bude vyhlášeno ředitelské volno a žáci se tedy nebudou učit. Pro zájemce však bude zajištěn provoz školní družiny a školního klubu a to i pro žáky, kteří nejsou do těchto školních zařízení přihlášeni. V případě zájmu bude zajištěn i oběd ve školní jídelně.
Provozní doba školní družiny 6:00 - 16:00 hodin.
Provozní doba školního klubu 8:00 - 12:00 hodin.
Váš případný zájem budeme zjišťovat prostřednictvím lístečku s návratkou.

Děkujeme za pochopení,

Mgr. Petr Chvojka

10. listopad 2015  Vši ve škole

Vážení rodiče,
od začátku školního roku se u nás ve škole již poněkolikáté objevily vši. Náš postup je takový, že pokud nás rodiče informují o tom, že u svého dítěte objevili vši, informujeme ihned rodiče spolužáků prostřednictvím notýsků a žákovských knížek o výskytu vší ve škole. Nic víc ve škole udělat nemůžeme, ověřoval jsem si to i na Krajské hygienické stanici v Liberci. Pokud my sami náhodně objevíme u dítěte vši, musíme konat podle § 7, odst. 3 zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, dítě oddělit od kolektivu, informovat rodiče, aby si dítě okamžitě vyzvedli. Dítě by se do školy mělo vrátit až po účinném přeléčení.
Prosím Vás tedy o zodpovědný přístup k léčení Vašich dětí. Případný postup konzultujte s ošetřujícím lékařem dítěte nebo s Krajskou hygienickou stanicí. Věřte, že mě velmi mrzí, že musíme řešit i takovéto problémy, ale bohužel, situace je taková. Pro úplnost ještě přikládám informační leták Státního zdravotního ústavu.
Děkuji za pochopení,

Mgr. Petr Chvojka

05. listopad 2015  Podzimáčkovo dýňové odpoledne

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 5. listopadu 2015 proběhne v mateřské škole již tradiční Podzimáčkovo dýňové odpoledne.

Prosíme Vás, abyste svým dětem vyrobili libovolný podzimní kostým (dýně, podzimní skřítek...). Fantazii se meze nekladou :-). Budete-li chtít, můžete připravit i  nějakou dýňovou dobrotu.

Dále prosíme o pomoc při výzdobě areálu. Od pondělí 2. listopadu 2015 do čtvrtka 5. listopadu můžete do mateřské školy nosit vydlabané dýně. Opět se fantazii meze nekladou :-).

Těšíme se na spolupráci.

02. listopad 2015  Sběr starého papíru

Vážení rodiče, milí žáci,

Ve dnech  2.11. – 6.11. 2015 proběhne dlouho očekávaný sběr starého papíru

Papír noste suchý, pevně svázaný ale roztříděný na kartony a jiný papír (noviny, kancelářský papír, časopisy, letáky, knihy – bez tvrdých desek, ty patří do kartonu).

Papír vybíráme v hlavní budově školy vedle vchodu do šaten – prostor garáže ve dvoře školy (vjezd přes parkoviště)

Každý den v čase 7.30 – 8.00 a 14.00 – 16.00 hod.

Pokud nemůžete v tomto čase sběr přivézt, můžete svázaný papír nechat se jménem a třídou ve vestibulu školy.

27. říjen 2015  Halloweenský den
V úterý 27. 10. 2015 pořádá žákovský parlament Halloweenský den. Uvítáme, když přidete do školy všichni v nějaké Halloweenské masce. Každou masku odměníme drobnou odměnou.
Těšíme se na Vaši účast.
21. říjen 2015  Představení v Naivním divadle Liberec

Vážení rodiče,

ve středu 21. října pojedou děti z oddělení Rybiček a Žabiček do Naivního divadla Liberec na Pohádku do dlaně. Kompletní informace najdete na nástěnce v mateřské škole.

Vybíráme 90,- Kč

14. říjen 2015  Nová telefonní čísla

Vážení rodiče,

od 14. října 2015 prosím používejte pro telefonování do školní družiny a školního klubu nová telefonní čísla:

školní družina   484 840 583

školní klub        484 840 583

Děkuji za pochopení

Mgr. Petr Chvojka

13. říjen 2015  Divadlo Matýsek

Vážení rodiče,

v úterý 13. října 2015 přijede do mateřské školy divadlo Matýsek s pohádkou "Copak čápy asi trápí?"

Vybíráme 40,- Kč

31. srpen 2015  Vítejte ve školním roce 2015/2016

Vážení rodiče, milí žáci,

vítejte v novém školním roce. Těšíme se na dobrou spolupráci s Vámi i Vašimi dětmi.

Na webu naleznete informace o organizaci školního roku 2015/2016, kde uvádíme nejdůležitější akce, které se uskuteční (termíny prázdnin, třídních schůzek atd.).

 

Přejeme hodně úspěchů.

Mgr. Petr Chvojka

01. červenec 2015  Krásné prázdniny

Přejeme všem našim žákům krásné, slunečné a hezké prázdniny. Rodičům pak příjemnou dovolenou a čas strávený s dětmi.

Nový školní rok začíná ve úterý 1. září 2015. Začátek vyučování je v 8:05 hodin.

 

01. červen 2015  Ukončení školního roku 2014/2015

Vážení rodiče.
na pondělí 29. června a úterý 30. června 2015 bude vyhlášeno pro žáky ředitelské volno. Z tohoto důvodu žáci obdrží vysvědčení již v pátek 26. června, kdy též skončí školní rok 2014/2015.
Školní družina a školní klub budou po oba dny v provozu. V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte na mě obrátit.
Děkuji.

Mgr. Petr Chvojka

31. květen 2015  Soutěž Moje Jizerky

Vážení návštěvnící webu,
ve dnech 21. - 23. května 2015 proběhly na raspenavské faře velmi zdařilé Raspenavské tvořivé hrátky. Mimo jiné zde byla vystavena také díla přihlášená do soutěže Moje Jizerky. V rámci akce pak byly vyhlášeny výsledky soutěže. Ty najdete na výsledkové listině. Také si můžete prohlédnout fotoalbum.
Děkuji touto cestou všem, kteří nějakým způsobem přispěli k hladkému a pohodovému průběhu Hrátek, zejména pak Mgr. Libuši Lžičařové, Mgr. Renatě Aygören a Miloši Šimkovi, kteří byli hlavními organizátory.
Doufáme, že se za rok zase uvidíme na 3. ročníku.

Mgr. Petr Chvojka

24. květen 2015  Fotogalerie na webu

Vážení návštěvníci webu,
Naše fotogalerie jsou dlouhodobě (již od půlky září 2014) mimo provoz. Našemu správci webu se závadu prozatím nepodařilo odstranit a tato situace je pro nás již neúnosná. Proto přicházíme s jiným řešením, kterým je vytvoření fotogalerií na Zoneramě. Přístup k fotkám najdete ve Fotogalerii.
Děkuji za pochopení

Mgr. Petr Chvojka

24. květen 2015  Výsledky přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Vážení rodiče, v přiloženém souboru se můžete seznámit s výsledky přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2015/2016.

21. květen 2015  Raspenavské tvořivé hrátky

Vážení rodiče,
ve dnech 21. - 23. května 2015 pořádáme v prostoru raspenavské fary Raspenavské tvořivé hrátky aneb Dětmi v každém věku. Ve čtvrtek a v pátek jsou pro Vaše děti a pro Vás připraveny odpolední výtvarné tvořivé dílny, které budou v pátek doplněny vystoupením dětí z hudebního kroužku.
Program pokračuje v sobotu dopoledne. Potom Vás čeká galaodpoledne plné hudebních a dramatických vystoupení a také vyhlášení výsledků soutěže Moje Jizerky.

Více se můžete dozvědět z přiloženého plakátu.

Těšíme se na Vaši účast.

12. duben 2015  Informace o možnosti připojení k Wi-Fi

Vážení rodiče,
nabízíme pro žáky možnost připojit se v hlavní budově školy prostřednictvím školní Wi-Fi sítě k internetu. Žáci se mohou připojit v době přestávek, před výukou, v době volných hodin, (od 8:00 do 16:00 hodin). Připojení je podmíněno Vaším písemným souhlasem. Bližší informace získáte na třídních schůzkách dne 14. dubna 2015 nebo, pokud se nemůžete schůzek zúčastnit, jsou informace a formulář k vyjádření Vašeho souhlasu - nesouhlasu s připojením Vašeho dítěte k vyzvednutí v ředitelně školy.

Mgr. Petr Chvojka

03. duben 2015  Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče,
v průběhu května - června 2015 pro Vás chystáme informační schůzku s paní učitelkou Mgr. Hanou Škodovou, která bude učit Vaše děti. O přesném termínu schůzky budete informováni.

Pokud budete žádat o odklad, připomínám nutnost vše vyřídit do 31. května 2015. V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat.

Mgr. Petr Chvojka

29. březen 2015  Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 2015/2016

Vážení rodiče,
termín pro podání žádkostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2015/2016 je stanoven na 5. května 2015 od 8:00 do 16:00 hodin. Žádosti je možné podat osobně.
Žádost o přijetí si můžete stáhnout v sekci Výuka - Dokumenty ke stažení - Pro rodiče nebo přímo zde.

Součástí žádosti je i Příloha 1 - Potvrzení dětského lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci dle ustanovení § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Další dokumenty:

24. únor 2015  Volné místo ve škole

Pracovní pozice: učitel(ka) v ZŠ praktické, úvazek 0,32, rozdělený do 3 dnů v týdnu

Požadavky: předpoklady podle zákona č. 563/2004, nutná speciální pedagogika

Termín nástupu: ihned

24. únor 2015  Volná místa ve škole

1. Pracovní pozice      asistent(ka) pedagoga v rehabilitační třídě ZŠ speciální, úvazek 0,475
    Specializace:          předpoklady podle § 20, zákona 563/2004 Sb o pedagogických pracovnících.       
    Termín nástupu:     ihned      
2. Pracovní pozice
      asistent(ka) pedagoga ve třídě, kde se vzdělávají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami,     ​                             úvazek 0,625
    Specializace:          předpoklady podle § 20, zákona 563/2004 Sb o pedagogických pracovnících.       
    Termín nástupu:     duben 2015 
Zájemci, hlaste se na:
   Tel.: 482 319 003, mobil: 777 977 657, e-mail: skola@skolaraspenava.net

16. únor 2015  Výsledky zápisu do 1. ročníku

Vážení rodiče,

v úterý 10. února 2015 se konal zápis dětí do prvního ročníku pro školní rok 2015/2016. K zápisu se celkem dostavilo 30 dětí. Všechny děti byly zapsány a přijaty k základnímu vzdělávání. Pět rodičů dětí bude žádat o odklad školní docházky. Dva žáci se budou vzdělávat ve speciální třídě. Do první třídy základní školy tedy nastoupí pravděpodobně 23 dětí.

Soubor s výsledky zápisu

15. únor 2015  Fotografování s jarním motivem v MŠ

Vážení rodiče,

v úterý 10. 3. 2015 přijede do mateřské školy fotograf. Jedná se o sérii fotografií s jarním motivem, který je k vidění na nástěnce v šatně školy. Hotové fotky si rodiče prohlédnou a rozhodnou se, zda si je koupí či nikoliv.

Prosíme rodiče, aby v tento den přizpůsobili dětem oblečení dle motivu.

10. únor 2015  Zápis dětí do 1. ročníku 2015/2016

V úterý 10. února 2015 se od 16:00 do 18:00 koná v budově 1. stupně ZŠ v Moskevské ulici zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2015/2016. K zápisu prosím, vezměte s sebou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz, případně další doklady. Bližší informace naleznete zde.

06. únor 2015  Sněhuláci pro Afriku

Vážení rodiče,
naše škola se zapojila do projektu Sněhuláci pro Afriku. Jeho cílem je pomoci dětem v Africe získat vzdělání. Akci organizuje nezisková organizace Kola pro Afriku (www.kolaproafriku.cz)
Bližší informace najdete zde v přiloženém dokumentu nebo na webu Sněhuláci pro Afriku.

29. leden 2015  Informace

Vážení rodiče,

Vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2014/2015 vydáváme ve čtvrtek 29. ledna 2015. V pátek 30. ledna 2015 budou pololetní prázdniny a od pondělka 2. února do pátku 6. února 2015 následují jarní prázdniny.

29. leden 2015  Diskotéka pro žáky naší školy

Ve čtvrtek 29. ledna 2015 pořádá žákovský parlament v tělocvičně budovy 1. stupně pro všechny naše žáky již tradiční pololetní diskotéku.
Od 17:00 do 18:30 se koná diskotéka pro žáky 1. stupně a od 18:45 do 21:00 hodin pro žáky 2. stupně.

Plakát pro žáky 1. stupně ZŠ

Plakát pro žáky 2. stupně ZŠ

08. leden 2015  Plavání dětí z mateřské školy

Vážení rodiče,
ve čtvrtek 8. ledna 2015 se uskuteční první lekce plavání dětí z mateřské školy. 

06. leden 2015  Fotografování předškoláků v mateřské škole

Vážení rodiče, v úterý 6. ledna 2015 se budou fotografovat předškoláci do ročenky mateřské školy.

05. leden 2015  Pohádka v mateřské škole

V pondělí 5. ledna 2015 uvidí děti v mateřské škole pohádku Datlování. Pohádka je zdarma.

22. prosinec 2014  Vánoční prázdniny

Vážení rodiče, 
od 22. prosince 2014 do 2. ledna 2015 jsou ve škole vánoční prázdniny. Výuka začíná až v pondělí 5. ledna 2015. Během vánočních prázdnin je uzavřena školní družina, mateřská škola i školní klub.

Přejeme Vám všem příjemné a klidné prožití vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a úspěchů v roce 2015.

Mgr. Petr Chvojka

18. prosinec 2014  Besídka Berušek a Rybiček

Ve čtvrtek 18. prosince pořádáme vánoční besídku Berušek a Rybiček. Besídka začíná v  15:15 hodin.

Těšíme se na Vaši účast.

17. prosinec 2014  Besídka Kuřátek a Žabiček

Ve středu 17. prosince pořádáme vánoční besídku Kuřátek a Žabiček. Besídka začíná v 15:15 hodin.

Těšíme se na Vaši účast.

11. prosinec 2014  Metodické setkání koordinátorů žákovských parlamentů

Ve čtvrtek 11. prosince 2014 se koná v našem Koordinačním centru pro žákovské parlamenty další setkání koordiátorů žákovských parlamentů. Tentokrát na téma Jak vést členy žákovského parlamentu k větší samostatnosti při vedení zasedání, přípravě projektů a akcí pro spolužáky.

Další podrobnosti najdete v přiložené pozvánce.

01. prosinec 2014  Poděkování

Děkujeme všem, kteří jste se zúčastnili našeho vánočního jarmarku v pátek 28. listopadu 2014. Akce byla příjemná a úspěšná i díky Vaší účasti.

Těšíme se na další ročník.

Mgr. Petr Chvojka

28. listopad 2014  Vánoční jarmark

Vážení rodiče, přátelé školy a občané,
přijměte, prosím, naše srdečné pozvání na 2. Vánoční jarmark, který se uskuteční v pátek 28. listopadu 2014 v budově 1. stupně základní školy a ve školní jídelně (obě budovy v Moskevské ulici u paneláků). Kompletní informace najdete na plakátu.

25. listopad 2014  Volby do školské rady

Oznámení o termínu voleb do školské rady

Dne 25. listopadu 2014 (úterý) v době od 15:00 do 16:50 h v budově 1. stupně ZŠ a od 16:00 do 17:15 h v hlavní budově školy (v době třídních schůzek) se konají volby kandidátů z řad oprávněných osob (rodičů žáků školy) do Školské rady při Základní škole a Mateřské škole Raspenava.
Bližší informace a formuláře pro kandidaturu najdete na stránkách školské rady.

10. listopad 2014  Sběr starého papíru

Sběr starého papíru proběhne v týdnu od 10. listopadu do 14. listopadu 2014

Papír noste suchý, pevně svázaný ale roztříděný na kartony a jiný papír (noviny, kancelářský papír, časopisy, letáky, knihy – bez tvrdých desek, ty patří do kartonu).

Papír vybíráme v budově dílen u základní školy (u budovy A), každý den v čase 7.30 – 8.00 a 14.00 – 16.00 hod.

Pokud nemůžete v tomto čase sběr přivézt, můžete svázaný papír nechat se jménem a třídou ve vestibulu školy.

27. říjen 2014  Přerušení provozu mateřské školy

Vážení rodiče, z důvodu malého zájmu o provoz mateřské školy v pondělí 27. října 2014 bude v tento den provoz mateřské školy přerušen - bude uzavřena.
Děkujeme za pochopení.

17. říjen 2014  Ředitelské volno

Vážení rodiče,
v pátek 17. října 2014 vyhlašujeme ředitelské volno z důvodu školení celého pedagogického sboru. Školní družina i školní klub budou otevřeny.
Děkujeme za pochopení.

01. září 2014  Pozor, zněna telefonního čísla školní jídelny

Vážení rodiče,

od 1. září 2014 dochází ke změně telefonního čísla pro přihlašování a odhlašování obědů ve školní jídleně.

Nové telefonní číslo je 487 953 581.

Děkuji za pochopení

24. srpen 2014  Organizace školního roku 2014/2015

Vážení rodiče,

v sekci Rychlé odkazy najdete nové informace o organizaci školního roku 2014/2015

06. červen 2014  Žákovský parlamet očima žáků

Ve čtvrtek 5. června se v Konzultačním centru pro žákovské parlamenty uskutečnilo další setkání koordinátorů žákovských parlamentů. Tentokrát se ho zúčastnili i členové žákovských parlamentů. Jak se nám akce vydařila si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

04. červen 2014  Výsledky přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Vážení rodiče, v přiloženém souboru se můžete seznámit s výsledky přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2014/2015.

27. květen 2014  Raspenavské tvořivé hrátky - výsledky

Ve dnech 23. května a 24. května 2014 pořádala v prostorách raspenavské fary naše škola Raspenavské tvořivé hrátky. V rámci akce byla vyhodnocena i výtvarná a literární soutěž Jizerskohorská kouzla a poklady. Výsledková listina je k dispozici zde.

23. květen 2014  Raspenavské tvořivé hrátky

V pátek 23. května od 14:00 do 18:00 hodin a v sobotu 24. května od 10:00 do 13:00 hodin proběhnou v zahradě raspenavské fary Raspenavské tvořivé hrátky (dílny pro rodiče s dětmi). V sobotu se od 14:00 hodin uskuteční vernisáž výstavy a hodnocení soutěže. Těšíme se na Vás, občerstvení je zajištěno. Bližší informace najdete na plakátu.

05. květen 2014  Setkání koordinátorů žákovských parlamentů

Ve čtvrtek 5. června 2014 se koná v Konzultačním centru pro žákovské parlamenty workshop pro členy žákovských parlamentů s podtitulem Žákovský parlament očima žáků. Bližší informace jsou uvedeny v přiložené pozvánce.

11. duben 2014  Sběr starého papíru

V týdnu od 12. do 16. května 2014 proběhne tradiční sběr papíru.
Papír noste suchý, pevně svázaný. Oproti předešlým sběrovým akcím je třeba papír roztřídit:

 1. Noviny, kancelářský papír, časopisy, letáky, knihy (bez tvrdých desek - ty patří do kartonu)...
 2. Karton (různé obaly z kartonů, tvrdé desky od knih...)

Sběr budeme vybírat vždy od 7:30 - 8:00 a od 14:00 - 16:00 hod. ve školních dílnách (u hlavní budovy).

23. březen 2014  Nové fotogalerie - mateřská škola

Vážení rodiče,
ve fotogaleriích mateřské školy jsme přidali dvě nové - Masopust a Vyhánění Babice Zimnice.

03. březen 2014  Jizerskohorská kouzla a poklady

Vyhlášení výtvarné a literární soutěže, kterou pořádáme ve spolupráci s Městem Raspenava a Domovem Raspenava. Bližší informace najdete na přiloženém plakátu.

01. březen 2014  Výsledky zápisu do 1. ročníku

Vážení rodiče, v přiloženém souboru se můžete seznámit s výsledky zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2014/2015, který se konal v úterý 4. února 2014. Fotografie ze zápisu si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

28. únor 2014  Ředitelské volno 28. února 2014

Vážení rodiče,
z důvodu školení celého pedagogického sboru vyhlašujeme na pátek 28. února 2014 ředitelské volno. V případě Vašeho zájmu bude v provozu školní družina a školní klub. Bližší informace obdržíte od třídních učitelů a prostřednictvím Školy na dlani.

Děkujeme za pochopení.

09. únor 2014  Nové fotogalerie

Vážení návštěvníci našeho webu,
nyní si můžete prohlédnout nové fotogalerie:

04. únor 2014  Zápis dětí do 1. ročníku

V úterý 4. února 2014 se od 16:00 do 18:00 koná v budově 1. stupně ZŠ v Moskevské ulici zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2014/2015. K zápisu prosím, vezměte s sebou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz, případně další doklady. Bližší informace naleznete zde

30. leden 2014  Diskotéka pro žáky naší školy

Ve čtvrtek 30. ledna 2014 pořádá žákovský parlament v tělocvičně budovy 1. stupně pro všechny naše žáky již tradiční pololetní diskotéku.
Od 17:00 do 18:30 se koná diskotéka pro žáky 1. stupně a od 19:00 do 21:00 hodin pro žáky 2. stupně.

Bližší informace najdete zde, na pozvánce.

23. leden 2014  Sbíráme víčka pro Radečka

Pomozte postiženému Radečkovi z Frýdlantu a sbírejte víčka od PET lahví.
Podrobné informace jsou zde.

20. prosinec 2013  Fotogalerie z vánočních besídek

Vážení rodiče,
ve fotogaleriích si můžete prohlédnout fotky z vánočních besídek a dalších předvánočních akcí.

Přejeme příjemné a klidné prožití vánočních svátků, hodně odpočinku, lásky a rodinné pohody.

Zaměstnanci ZŠ a MŠ Raspenava

17. prosinec 2013  Fotogalerie z předvánočních akcí
15. prosinec 2013  Informace o vánočních prázdninách

Vážení rodiče,

vánoční prázdniny začínají v sobotu 21. prosince 2013 a končí v neděli 5. ledna 2014. Do školy se nastupuje v pondělí 6. ledna 2013.
Přejeme příjemné a klidné prožití vánočních svátku a hodně úspěchů do nového roku.

06. prosinec 2013  Mikuláš

Ve čtvrtek 5. prosince navštívil naši školu Mikuláš, čerti a andělé. Jak se návštěva vydařila můžete vidět ve fotogalerii.

01. prosinec 2013  Předvánoční školní jarmark

V pátek 29. listopadu se konal první předvánoční školní jarmark. Ve fotogalerii se můžete podívat na fotky.

29. listopad 2013  Předvánoční školní jarmark

Milí žáci, vážení rodiče a občané Raspenavy,
v pátek 29. listopadu 2013 pořádáme v budově 1. stupně v Moskevské ulici od 16.00 - 19.00 předvánoční školní jarmark pro děti, rodiče a širokou veřejnost. Přijďte si užít příjemnou předvánoční atmosféru. Další informace jsou na přiloženém plakátu:Předvánoční školní jarmark

20. listopad 2013  Setkání koordinátorů žákovských parlamentů

Ve středu 20. listopadu 2013 se od 9:30 do 12:30 se konalo 2. Metodické setkání koordinátorů žákovských parlamentů. Tématem setkání bylo: Jak lépe zapojit žákovský parlament do života školy.

Zde najdete bližší informace.

19. listopad 2013  Třídní schůzky

Vážení rodiče,
19. listopadu se konají (na 1. stupni ZŠ od 15:00 hod. a na 2. stupni ZŠ od 16:00 hod.) třídní schůzky.

 • informace o prospěchu a chování
 • informace o aplikaci Škola na dlani - komunikace mezi školou a rodiči

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Mgr. Petr Chvojka

11. listopad 2013  Sběr starého papíru

Ve dnech 11.11.2013 - 15.11.2013 organizujeme sběr starého papíru.

Papír noste v uvedených dnech od 7:30 do 8:00 a od 14:00 do 16:00 do hlavní budovy základní školy.

Papír musí být suchý a pevně svázaný do balíčku.

11. listopad 2013  Nové fotogalerie

Dnes byly přidány nové fotogalerie v sekci Základní škola a v sekci Mateřská škola

02. listopad 2013  Přidány nové galerie

Halloween dne 31.3.2013

Dlabání dýní a Halloween ve 3.A 31.10.2013

Spaní ve školním klubu 25.10.2013

24. září 2013  Schůzka rodičů a dětí v mateřské škole

Vážení rodiče, 24.9.2013 se v 16:00 hodin koná v mateřské škole schůzka dětí a rodičů. Veškeré další informace najdete na přiložené  pozvánce.

23. září 2013  Soutěž o nejkrásnější jablíčko v mateřské škole

Vážení rodiče, mateřská škola vyhlašuje tradiční soutěž o nejkrásnější jablíčko. Veškeré informace získáte z plakátku, který si můžete prohlédnout zde.

06. září 2013  Informace k onemocnění v mateřské škole

Vážení rodiče,
v tomto týdnu došlo k vysokému počtu průjmových onemocnění (se zvracením) v mateřské škole. Dle zjištění Krajské hygienické stanice Liberec se jedná o virové onemocnění způsobené noroviry.
Veškeré informace naleznete v přiloženém letáku KHS.

03. září 2013  Změna zvonění na 1. stupni ZŠ

Vážení rodiče,
od zítřka (4.9.2013) dochází ke změně zvonění v budově 1. stupně ZŠ. Vyučování začíná v 8:05 hodin. Celý rozpis zvonění najdete v souboru Organizace školního roku 2013/2014.

25. srpen 2013  Vítejte v novém školním roce

Vážení rodiče, pedagogové a žáci,
vítejte v novém školním roce 2013/2014. V dokumentu Organizace školního roku 2013/2014 najdete nedůležitější data pro nový školní rok.

Přeji Vám všem klidný, příjemný a úspěšný školní rok.

Mgr. Petr Chvojka

24. srpen 2013  Informace pro rodiče prvňáčků

V úterý 18 června 2013 se v mateřské škole od 15:30 hodin konala schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků. Vzhledem k počtu dětí otevřeme dvě 1. třídy.
Informace o potřebách, které je třeba dětem zakoupit naleznete zde.

Rozdělení žáků do tříd naleznete zde.

19. červen 2013  Nové galerie

Dnes byly přidány nové galerie:

 1. Školní výlet 2.A a 3.A na Ještěd 13.6.2013

 2. Fandíme družstvu národní házené 7.6.2013

 3. Projekt Šťastné stáří v mateřské škole

 4. Projekt dějepis - zeměpis v základní škole dne 6.6.2013

05. červen 2013  Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání 2013/2014

Vážení rodiče, v přiloženém souboru se můžete seznámit s výsledky přijímacího řízeni k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2013/2014.

17. květen 2013  Metodické setkání koordinátorů žákovských parlamentů

Ve čtvrtek 16. května 2013 se v Konzultačním centru pro žákovské parlamenty konalo setkání koordinátorů žákovských parlamentů.
Více informaci naleznete zde.

03. květen 2013  Nové galerie

Dnes byly přidány nové galerie v sekci Fotogalerie - Základní škola.
Galerie si můžete též prohlédnout přímo zde:
Noc s Andersenem 26.4.2013

Beseda s hasiči 24.4.2013

26. duben 2013  Výměna zkušeností žákovských parlamentů

V pátek 26.4.2013 navštívili naši školu zástupci žákovského parlamentu ze Základní školy Lesní v Liberci. Článek o setkání si můžete přečíst zde.

24. duben 2013  Ředitelské volno 9. - 10. 5. 2013

Vážení rodiče,

ve dnech 9. a 10. května 2013 (čtvrtek a pátek) bude vyhlášeno ředitelské volno.

02. duben 2013  Termín podání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Vážení rodiče,
termín pro podání žádkostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2013/2014 je 29. května 2013 od 8:00 do 14:00 hodin. Žádosti je možné podat osobně.
Žádost o přijetí si můžete stáhnout v sekci Výuka - Dokumenty ke stažení - Pro rodiče nebo přímo zde.

Součástí žádosti je i Příloha 1 - Potvrzení dětského lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci dle ustanovení § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01. duben 2013  Novinky ve fotogalerii

Ve fotogalerii můžete prohlížet fotky ze dne v oblečení oblíbeného sportu, florbalového turnaje a z vytváření dlouhodobé koncepce školy.

26. březen 2013  Florbalový turnaj

Dne 26. března 2013 pořádá žákovský parlament Florbalový turnaj pro žáky 2. stupně ZŠ.  Bližší informace najdete na přiloženém plakátu.

Fotky z turnaje naleznete ve fotogalerii.

25. březen 2013  Den v oblečení oblíbeného sportu

V pondělí 25. března 2013 přijďte všichni v oblečení Vašeho oblíbeného sportu. Jedná se o akci žákovského parlamentu pro všechny žáky a zaměstnance školy. Neváhejte, je to jedinečná šance, jak propagovat Váš oblíbený sport.

01. březen 2013  Jarní prázdniny

Od 4. března 2013 do 8. března 2013 mají žáci základní školy jarní prázdniny. Po prázdninách se do školy nastupuje v pondělí 11. března 2013.

22. únor 2013  Masopust v mateřské škole

V pátek 22.2.2013 se v Mateřské škole konal Masopustní rej. Všichni jsme se převlékli za různé masky, upekli jsme si slané šnečky a jablíčkové potěšení. Ve třídě žabiček vyhrávala hudba, tančilo se a řádilo. Řádně jsme si to užili.

Více naleznete ve Fotogalerii

08. únor 2013  Výsledky zápisu do 1. ročníku

Vážení rodiče, v přiloženém souboru se můžete seznámit s výsledky zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2013/2014, který se konal v úterý 5. února 2013. Fotografie ze zápisu si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

07. únor 2013  Konzultační centrum pro žákovské parlamenty

Ve čtvrtek 7. února ve 13:00 hodin slavnostně otevíráme u nás ve škole Konzultační centrum pro žákovské parlamenty (KCP). Pozvánka na slavnostní otevření; bližší informace o konzultačním centru.

05. únor 2013  Zápis do 1. ročníku

V úterý 5. února 2013 se od 16:00 do 18:00 koná v budově 1. stupně ZŠ v Moskevské ulici zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2013/2014. K zápisu prosím, vezměte rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. Bližší informace naleznete zde...

31. leden 2013  Pozvánka na žákovskou diskotéku

Na čtvrtek 31. ledna 2013 pro Vás připravili členové žákovského parlamentu žákovskou diskotéku, která se bude konat v tělocvičně budovy 1. stupně v Moskevské ulici.
Pro žáky 1. – 5. ročníku je připravený program (písničky, soutěže) od 17:00 do 18:30.
Pro žáky 6. – 9. ročníku bude diskotéka otevřená od 19:00 do 21:30.
Vezměte si s sebou, prosím, přezůvky! Více informací najdete v přiložené pozvánce.

Na viděnou se těší členové žákovského parlamentu!

Mgr. Petr Kozlovský

25. leden 2013  Ředitelské volno pro žáky 2. stupně ZŠ

V pátek 25. ledna budou mít žáci 2. stupně (6. - 9. ročník) ředitelské volno z důvodu školení pedagogického sboru. Na 1. stupni a v ZŠ speciální bude probíhat normální výuka dle rozvrhu hodin.

01. leden 2013  Nová mateřská škola

Budova nové školky je v provozu od pondělí 7. ledna 2013. Telefonní číslo je 487 953 580. Další telefonní čísla jsou uvedena v kontaktech.

17. prosinec 2012  Výsledky dodatečného zápisu do mateřské školy

Vážení rodiče, v přiloženém dokumentu naleznete výsledky dodatečného zápisu do mateřské školy. Po Vánocích bude z důvodů stěhování mateřská škola uzavřena. Otevřena bude až v pondělí 7. ledna 2013. Děkujeme za pochopení.

16. prosinec 2012  Otevření nové mateřské školy

V sobotu 15. prosince 2012 byla otevřena nová budova mateřské školy v Raspenavě. Jedná se o první budovu, která byla kompletně obnovena po ničivé povodní v roce 2010. Slavnostního otevření se zúčastnili oficiální představitelé družebních obcí v rámci Euroregionu Nisa a více než 600 občanů, kteří se chtěli přesvědčit, jestli to děti budou mít v nové mateřské škole hezké. Doufáme, že se školka všem líbila. Teď už zbývá jen ji "zabydlet" tak, abychom ji mohli v pondělí 7. ledna 2013 otevřít i pro děti. Naše děti tak dostaly krásný vánoční dárek.

15. prosinec 2012  Otevření nové mateřské školy

V sobotu 15. prosince bude slavnostně otevřena nová mateřská škola v Raspenavě. Bývalá mateřská škola byla zničena při povodních v srpnu roku 2010. Akce začíná ve 14:00 hodin a zájemci si budou moci novou školku prohlédnout. Srdečně zveme všechny zájemce z řad občanů Raspenavy i sponzorů mateřské školy

10. prosinec 2012   Dodatečný zápis do mateřské školy

3. - 7. 12. 2012 si můžete v MŠ v době provozu (6:00 - 16:00hod.) vyzvednout tiskopisy.

10. - 11. 12. 2012 proběhne v MŠ podávání žádostí o předškolní vzdělávání.

O přijetí rozhodne ředitel školy ve správním řízení. Podle zákona č. 561/2004Sb., (školský zákon) v platném znění nebude již rozhodnutí o přijetí dítěte zasíláno rodičům, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na přístupném místě:

 1. na nástěnce v mateřské škole
 2. na informační desce městského úřadu
 3. na webových stránkách školy

Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15. dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na 17.12.2012

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly, která dostanou při podání žádosti.

 

27. listopad 2012  Členové žákovského parlamentu v poslanecké sněmovně

Přečtěte si zprávu na našem webu, poslechněte si rozhlasový spot.

14. listopad 2012  Od 3. prosince 2012 - SBĚR PAPÍRU

Sběr starého papíru proběhne v termínu 3. 12. – 7. 12. 2012.
Papír noste suchý a pevně svázaný do hlavní budovy školy každý den v čase 7.30 – 8.00 a 14.00 – 16.00 hod.
Pokud nemůžete papír v dovézt v uvedené dobět, lze ho zanechat  svázaný  se jménem žáka a třídou ve vestibulu školy.

04. listopad 2012  Třídní schůzky 13.11.2012

V úterý 13. listopadu 2012 se konají třídní schůzky.

30. říjen 2012  Nové galerie

Byly přidány nové fotogalerie z našich akcí.

15. říjen 2012  Připomínáme způsob odhlašování jídel ve školní jídelně:

Na přechodnou dobu (např. nemoc) odhlašuje v kanceláři ŠJ osobně či telefonicky na čísle 482 319 361 každý pracovní den v době od 6,00 hodin do 14,30 hodin, nejpozději však den předem. Neodhlášený oběd 1. den nepřítomnosti je možno odebrat od 12:00 do 14:00 do jídlonosičů.

15. říjen 2012  Ředitelské volno

V pondělí 29. října 2012 bude z důvodu školení celého pedagogického sboru vyhlášeno ředitelské volno. Školní družina bude v provozu od 6:00 do 16:00 hodin.