Rychlé odkazy

Aktuality

Informace k vydávání vysvědčení // 17. červen 2020

Informace k vydávání vysvědčení (žáci 1. a 2. stupně)
ministerstvo školství rozhodlo, že vysvědčení můžeme rozdávat obvyklým způsobem - za přítomnosti všech žáků ve třídě:

Vážení rodiče,
děkuji Vám všem za spolupráci ve školním roce 2019/2020, zvláště pak v náročném období, kdy Vaše děti nemohly navštěvovat školu a organizace jejich vzdělávání byla na Vás. 
Přeji Vám příjemnou a klidnou dovolenou s Vašimi nejbližšími, abyste si Vy i Vaše děti odpočinuli a v září se již těšíme na zahájení dalšího školního roku.
Ještě jednou děkuji za spolupráci.
Mgr. Petr Chvojka
Informace k ukončení školního roku // 17. červen 2020

Vážení rodiče,
zde uvádím některé důležité informace vztahující se ke konci školního roku 2019/2020:

Žáci 1. stupně ZŠ
Vzdělávací aktivity žáků 1. stupně ZŠ budou probíhat až do konce škoního roku (do 29.6.2020, 30.6.2020 vydáváme vysvědčení), včetně odpolední školní družiny.

Žáci 2. stupně ZŠ
V příštím týdnu (22.6.2020 - 28.6.2020) již nebudeme zadávat úkoly pro domácí učení. Z toho důvodu končíme i se vzdělávacími aktivitami žáků 2. stupně ZŠ ve škole. Žáci mohou školu navštívit ještě v pondělí 22. června 2020. 
Pokud byste potřebovali, aby Vaše dítě navštívilo školu i ve středu 24. června 2020 a v pondělí 29. června 2020, prosím co nejdříve nás kontaktujte (skola@skolaraspenava.net, Škola na dlani, 777 977 657).
Potřebovali bychom, aby si děti vyzvedly věci, které mají ve škole. Vyzvednutí bude možné v úterý 23. června 2020 od 8:00 do 11:00 hodin. Před vstupem do školy žáci musí předložit vyplněné a podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Pro vstup do školy musí být vybaveny rouškou.

Vycházející žáci
Vycházející žáci odevzdávají učebnice, žákovské knížky, klíče od šatních skříněk, případně další klíče ve středu 24. června 2020 od 8:05 hodin v hlavní budově školy. 

Školní družina 
Od úterý 23. června 2020, v době od 13:00 - 15:00 hod je možné si vyzvednout věci dětí ze školní družiny. Domluvte se, prosím s paní vychovatelkou na telefonním čísle 775 143 683.

 

Děkuji Vám za spolupráci.
Mgr. Petr Chvojka
Informace k nástupu žáků 2. stupně do školy // 05. červen 2020

Vážení rodiče,

pokud jste se v anketě na Škole na dlani vyjádřili že máte zájem o přítomnost Vašeho dítěte od 8. června ve škole, s Vaším dítětem počítáme a zde jsou další informace:

  • příchod do školy pro žáky je v 7:45 - 8:00 hodin; prosíme žáky, aby nechodili do školy dříve (ani později) a aby se neshlukovali na dvoře školy do skupinek;
  • při prvním vstupu do školy žáci odevzdají čestné prohlášení (ke stažení zde), bez čestného prohlášení nemůže žák vstoupit do školy;
  • výuka probíhá od 8:05 do 11:25 v půlhodinových blocích;
  • do školy si děti přinesou učebnice, pomůcky, sešity, psací potřeby... dle rozvrhu hodin (rozvrh hodin ke stažení zde);
  • každý žák přichází do školy vybaven nejméně dvěma rouškami a sáčkem na roušky;

V případě dotazů a nejasností se neváhejte na mě obrátit (Škola na dlani, skola@skolaraspenava.net, 777 977 657).

Děkuji za spolupráci,

Mgr. Petr Chvojka

Výsledky přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání // 03. červen 2020

Vážení rodiče,

v přiloženém dokumentu se můžete seznámit s výsledky přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

Dokument naleznete zde.

 

Mgr. Petr Chvojka

Otevření školy pro žáky 2. stupně ZŠ // 29. květen 2020

Vážení rodiče,

od 8. června 2020 je opět možná osobní přítomnost žáků 2. stupně ve škole. Předpokládáme, že vzdělávací aktivity budou probíhat 2 dny v týdnu (předběžně pondělí a středa v rozsahu přibližně 4 vyučovacích hodin) a budou zaměřeny na konzultace, setkání se spolužáky a učiteli, socializační aktivity, objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020. I když dítě bude navštěvovat školu, bude dál pracovat na zadaných úkolech vzdělávání na dálku jako doposud.

- Docházka dětí do školy je dobrovolná a nenahrazuje výuku na dálku.
- Výukové aktivity budou organizovány ve skupinách s maximálním počtem 15 žáků.
- O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy, složení skupin není neměnné.
- Každý žák musí být vybaven nejméně dvěma rouškami a nejméně jedním sáčkem na roušky.
- Pro žáky nebude možnost zajištění oběda ve školní jídelně.
- Příchod do školy pro žáky 2. stupně ZŠ je v 7:45 - 8:00 hod.

Pokud budete mít zájem o docházku Vašeho dítěte od 8. 6. 2020 zájem, můžete nás kontaktovat přes Školu na dlani, telefonicky: 777 977 657; e-mailem: skola@skolaraspenava.net


Při prvním vstupu do školy musí dítě předložit podepsané čestné prohlášení (o neexistenci příznaků virového onemocnění) a seznámit se s vymezením osob s rizikovými faktory. (je ke stažení zde)

Podrobnější informace o výukových aktivitách žáků 2. stupně ZŠ jsou zde.

Děkuji za spolupráci.

Mgr. Petr Chvojka

 

O naší škole

  • Mateřská škola se nacházi v Luhové ulici, v krásné nové budově.
  • Hlavní budova je s 2. stupněm základní školy a základní  školou speciální ve Fučíkově ulici.
  • Budova 1. stupně základní školy, školní družina, školní klub a školní jídelna se nacházejí v Moskevské ulici u paneláků.