Rychlé odkazy

Aktuality

Informace k testování žáků před přijímacími zkouškami // 16. duben 2021

Vážení rodiče,
umožnění osobní účasti žáka na přijímacích zkouškách je podmíněno negativním testem na COVID-19, zároveň žák nesmí mít žádné příznaky onemocnění COVID-19.
Testování budeme pro naše žáky provádět u nás ve škole a veškeré informace naleznete v příloze.
V případě nejasností mě, prosím kontaktujete (Škola na dlani, skola@skolaraspenava.net, 777 977 657).

Mgr. Petr Chvojka

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 // 09. duben 2021

Milé děti, vážení rodiče,
srdečně Vás zveme k zápisu k předškolnímu vzdělávání, který se letos uskuteční bez přítomnosti dětí.

Pro bližší informace, prosím klepněte sem.

Zápis k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 // 09. duben 2021

Vážení rodiče,
povinná školní docházka v roce 2021/2022 začíná pro děti narozené od 1. září 2014 do 31. srpna 2015 a pro děti, které měly v loňském školním roce odklad školní docházky. Vzhledem k současné situaci proběhne s největší pravděpodobností zápis bez přítomnosti dětí.

Pro podrobné informace o zápise klepněte, prosím sem.

 

Informace o ukládání osobních údajů z testování (GDPR) // 08. duben 2021

Vážení rodiče,
vzhledem k testování žáků ve školách na COVID 19 jsem povinen Vás informovat o zpracování a ukládání osobních údajů v souvislosti s testováním. Jedná se o jednání v souvislosti s platnou legislativou v rámci GDPR.

Veškeré informace najdete v přiloženém souboru.

Mgr. Petr Chvojka

Informace k provozu školy od 12. dubna 2021 // 08. duben 2021

Vážení rodiče,
od pondělí 12. dubna 2021 bude možné obnovit prezenční výuku dětí na 1. stupni ZŠ rotačním způsobem. Rotační výuka bude probíhat následovně:
Od 12.4.2021 (liché týdny) prezenční výuka 1. A, 1. B, 2. A; distanční výuka 3. A, 4. A, 5. A.
Od 19.4.2021 (sudé týdny) prezenční výuka 3. A, 4. A, 5. A; distanční výuka 1. A, 1. B, 2. A.
Výuka se takto bude po týdnech střídat.
Osobní přítomnost dětí ve škole je podmíněna testováním, které bude probíhat 2x týdně.
Jak probíhá testování můžete vidět ve videu.
Informace o testování žáků pro rodiče.

U dětí 1. – 3. ročníku je při testování umožněna asistence třetí osoby (zákonného zástupce).
Dále je nutná ochrana dýchacích cest dětí zdravotní obličejovou maskou (chirurgická rouška), po celou dobu pobytu ve škole (školském zařízení).

Podrobnější informace o organizaci výuky v lichých týdnech (od 12. dubna 2021, týká se 1.A, 1.B a 2.A).
Podrobnější informace o organizaci výuky v sudých týdnech (od 19. dubna 2021, týká se 3.A, 4.A a 5.A)

Škola poskytuje konzultace pro žáky 9. ročníku jako přípravu na přijímací zkoušky systémem 6 žáků - 1 vyučující.
I nadále je možné poskytovat v případě zájmu konzultace 1 žák - 1 učitel a 6 žáků - 1 učitel pro žáky ze sociálně slabého prostředí nebo ohrožených neprospěchem.
Mateřská škola i základní škola umožňuje osobní přítomnost dětem IZS.

V případě dotazů a nejasností mě, prosím kontaktujte (Škola na dlani, skola@skolaraspenava.net, 777 977 657).

 Děkuji za spolupráci.

Mgr. Petr Chvojka

Informace k provozu mateřské školy od 12.45.2021 // 08. duben 2021

Vážení rodiče,
od 12. dubna 2021 bude obnoven provoz mateřské školy, zatím pouze pro předškoláky. Docházka dětí do mateřské školy je podmíněna testováním, které bude probíhat 2x týdně.
Jak probíhá testování můžete vidět ve videu.

Zde si můžete přečíst podrobné informace o provozu a testování.

V případě dotazů prosím, kontaktujte vedoucí mateřské školy paní Zdeňku Machovou.

Mgr. Petr Chvojka

Změna rozvrhu hodin pro žáky 2. stupně ZŠ // 08. duben 2021

Vážení rodiče, milé žákyně a žáci
od 12. dubna 2021 dochází k drobné změně rozvrhu hodin distanční výuky pro žáky 2. stupně ZŠ. 

Rozvrh si můžete prohlédnout v přiloženém souboru.

Děkuji za spolupráci.

Mgr. Petr Chvojka

O naší škole

  • Mateřská škola se nacházi v Luhové ulici, v krásné nové budově.
  • Hlavní budova je s 2. stupněm základní školy a základní  školou speciální ve Fučíkově ulici.
  • Budova 1. stupně základní školy, školní družina, školní klub a školní jídelna se nacházejí v Moskevské ulici u paneláků.