Rychlé odkazy

Aktuality

Informace k nástupu žáků 2. stupně do školy // 05. červen 2020

Vážení rodiče,

pokud jste se v anketě na Škole na dlani vyjádřili že máte zájem o přítomnost Vašeho dítěte od 8. června ve škole, s Vaším dítětem počítáme a zde jsou další informace:

 • příchod do školy pro žáky je v 7:45 - 8:00 hodin; prosíme žáky, aby nechodili do školy dříve (ani později) a aby se neshlukovali na dvoře školy do skupinek;
 • při prvním vstupu do školy žáci odevzdají čestné prohlášení (ke stažení zde), bez čestného prohlášení nemůže žák vstoupit do školy;
 • výuka probíhá od 8:05 do 11:25 v půlhodinových blocích;
 • do školy si děti přinesou učebnice, pomůcky, sešity, psací potřeby... dle rozvrhu hodin (rozvrh hodin ke stažení zde);
 • každý žák přichází do školy vybaven nejméně dvěma rouškami a sáčkem na roušky;

V případě dotazů a nejasností se neváhejte na mě obrátit (Škola na dlani, skola@skolaraspenava.net, 777 977 657).

Děkuji za spolupráci,

Mgr. Petr Chvojka

Výsledky přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání // 03. červen 2020

Vážení rodiče,

v přiloženém dokumentu se můžete seznámit s výsledky přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

Dokument naleznete zde.

 

Mgr. Petr Chvojka

Otevření školy pro žáky 2. stupně ZŠ // 29. květen 2020

Vážení rodiče,

od 8. června 2020 je opět možná osobní přítomnost žáků 2. stupně ve škole. Předpokládáme, že vzdělávací aktivity budou probíhat 2 dny v týdnu (předběžně pondělí a středa v rozsahu přibližně 4 vyučovacích hodin) a budou zaměřeny na konzultace, setkání se spolužáky a učiteli, socializační aktivity, objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020. I když dítě bude navštěvovat školu, bude dál pracovat na zadaných úkolech vzdělávání na dálku jako doposud.

- Docházka dětí do školy je dobrovolná a nenahrazuje výuku na dálku.
- Výukové aktivity budou organizovány ve skupinách s maximálním počtem 15 žáků.
- O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy, složení skupin není neměnné.
- Každý žák musí být vybaven nejméně dvěma rouškami a nejméně jedním sáčkem na roušky.
- Pro žáky nebude možnost zajištění oběda ve školní jídelně.
- Příchod do školy pro žáky 2. stupně ZŠ je v 7:45 - 8:00 hod.

Pokud budete mít zájem o docházku Vašeho dítěte od 8. 6. 2020 zájem, můžete nás kontaktovat přes Školu na dlani, telefonicky: 777 977 657; e-mailem: skola@skolaraspenava.net


Při prvním vstupu do školy musí dítě předložit podepsané čestné prohlášení (o neexistenci příznaků virového onemocnění) a seznámit se s vymezením osob s rizikovými faktory. (je ke stažení zde)

Podrobnější informace o výukových aktivitách žáků 2. stupně ZŠ jsou zde.

Děkuji za spolupráci.

Mgr. Petr Chvojka

 

Otevření školy pro žáky 1. stupně speciálních tříd // 28. květen 2020

Vážení rodiče,

v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. 5. 2020  je od 1. června 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně základních školy praktické a specíání ve škole.

 • Docházka dětí ve škole je dobrovolná a výuka na dálku bude probíhat i nadále.
 • Výukové aktivity budou organizovány ve skupinách s maximálním počtem 15 žáků.
 • Skupiny žáků mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků. 
 • Složení skupin je neměnné, o zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy.

Pokud budete mít zájem o docházku Vašeho dítěte od 1.6. 2020 zájem je třeba:

 

Mgr. Petr Chvojka

Vzdělávací aktivity pro žáky 2. stupně od 8. června 2020 // 26. květen 2020

Vážení rodiče,

Vzhledem k tomu, že zatím nemáme žádné oficiální informace, cituji alespoň texty z webových stránek Ministerstva školství:

 • od 1. do 30. června 2020. Je možnost dobrovolné osobní přítomnosti žáků 1. stupně ZŠ rozšířena i o doposud zakázané školy a třídy podle § 16 odst. 9 a základní školy speciální a přípravné stupně základní školy speciální. Účast žáků bude opět dobrovolná a bude podmíněna podpisem upraveného čestného prohlášení ze strany rodiče. 
 • Od 8. do 30. června 2020 Je možnost realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky druhých stupňů základních škol. Jedná se o možnost (nabídku) pro školy, přičemž je na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, zda této možnosti využije, v jakém rozsahu a jakým způsobem. Nepůjde tedy o fungování v obdobném režimu, jako je tomu u 1. stupňů základních škol, ale spíše o možnost konání konzultací či třídnických hodin. Pokud nebude v personálních a prostorových podmínkách školy toto zajistit, není povinností školy tyto aktivity realizovat. Účast žáků bude dobrovolná.
Pro další informace prosím, sledujte naše webové stránky, ale jistě Vás informujeme přes Školu na dlani.
Děkuji za pochopení.
Mgr. Petr Chvojka

O naší škole

 • Mateřská škola se nacházi v Luhové ulici, v krásné nové budově.
 • Hlavní budova je s 2. stupněm základní školy a základní  školou speciální ve Fučíkově ulici.
 • Budova 1. stupně základní školy, školní družina, školní klub a školní jídelna se nacházejí v Moskevské ulici u paneláků.