Aktuality

Raspenavské tvořivé hrátky // 25. květen 2017

Ve dnech 25. května 2017 - 27. května 2017 proběhnou v prostorách raspenavské fary již tradiční Raspenavské tvořivé hrátky. Součástí akce bude též setkání řezbářů a vyhodnocení soutěže "Cestujeme po Jizerkách" (bližší informace o soutěži na přiloženém plakátku),

Akce se bude odehrávat především v odpoledních hodinách, protože je určena hlavně dětem a rodičům celého Frýdlantska. Vyvrcholením akce bude páteční galaodpoledne s kulturním programem a aukcí uměleckých výrobků. V sobotu proběhne vyhlášení výsledků výtvarné soutěže s kulturním programem. Pro účastníky je též připraveno pohoštění.

Těšíme se na Vaši hojnou účast

Mgr. Petr Chvojka

3. setkání žákovských parlamentů základních škol Libereckého kraje // 11. květen 2017

Ve čtvrtek 11. května 2017 se v multimediálním sále Krajského úřadu Libereckého kraje koná 3. setkání žákovských parlamentů základních škol Libereckého kraje. Setkání je určeno pro celé žákovské parlamenty (15 - 21 žáků na školu). V rámci programu si účastníci sami vyzkouší naplánovat vlastní celoškolní projekt, charitativní sbírku, sportovní turnaj, žákovskou diskotéku nebo další akce pro spolužáky, učitele a veřejnost. Ze setkání si členové žákovských parlamentů odvezou tipy na zajímavé aktivity včetně postupů, jejich přípravy a realizace.

Bližší informace najdete na pozvánce.

Zápis k předškolnímu vzdělávání // 10. květen 2017

Vážení rodiče,

ve středu 10. května 2017 se od 8:00 do 16:00 koná v budově mateřské školy zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018. Zápis se týká dětí, které do 31. srpna 2017 dovrší věku 5 let. Poslední rok předškolního vzdělávání je od letošního roku povinný.

Zápis se týká i všech ostatních dětí, které splňují kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání.

Další informace najdete na pozvánce a v  Informacích MŠMT o povinném předškolním vzdělávání

Nenech to být // 11. duben 2017

Vážení rodiče,

naše škola se zapojila do projektu Nenech to být a něco udělej.

“Nenech to být” je internetový systém a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celé ČR. S podporou ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy přináší efektivní způsob odhalování těchto problémů ještě v jejich zárodku. To vše za spolupráce s Linkou bezpečí a Pedagogicko-psychologickou poradnou Brno.

 

Výsledky zápisu do 1. ročníku // 06. duben 2017

Vážení rodiče,

v pondělí 3. dubna 2017 se konal zápis dětí do prvního ročníku pro školní rok 2017/2018. K zápisu se celkem dostavilo 32 dětí. Všechny děti byly zapsány a přijaty k základnímu vzdělávání. Tři dětí žádají o odklad školní docházky. Čtyři děti se budou pravděpodobně vzdělávat v některé z našich speciálních tříd. Do první třídy základní školy tedy nastoupí zřejmě 25 dětí. Třídní učitelkou bude paní učitelka Mgr. Miroslava Svěcená.

Soubor s výsledky zápisu

Fotogalerie ze zápisu

O naší škole

  • Mateřská škola se nacházi v Luhové ulici, v krásné nové budově.
  • Hlavní budova je s 2. stupněm základní školy a základní  školou speciální ve Fučíkově ulici.
  • Budova 1. stupně základní školy, školní družina, školní klub a školní jídelna se nacházejí v Moskevské ulici u paneláků.

Rychlé odkazy