Aktuality

Žákovská pololetní diskotéka // 25. květen 2018

Stejně jako v předešlých letech uspořádal i letos žákovský parlament tradiční žákovskou diskotéku. Diskotéka se konala v pátek 9. února 2018 od 17:00 hodin v budově 1. stupně ZŠ.
Všem se moc líbila.
Děkujeme společnosti MOCCA, spol. s r. o. Liberec, která nám darovala sladké odměny pro děti formou sponzorského daru.

Mgr. Petr Chvojka

Informační povinnost správce údajů // 25. květen 2018

Vážení rodiče,

v souvislosti Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) často označovaném zkratkou GDPR (GDPR – General Data Protection Regulation) máme povinnost Vás informovat o některých skutečnostech týkajících se zpracování Vašich osobních údajů, respektive osobních údajů Vašich dětí.

Tyto informace naleznete v příloze.

Mgr. Petr Chvojka

Výsledky přijímání k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 // 25. květen 2018

Vážení rodiče, v přiloženém souboru se můžete seznámit s výsledky přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019.

O naší škole

  • Mateřská škola se nacházi v Luhové ulici, v krásné nové budově.
  • Hlavní budova je s 2. stupněm základní školy a základní  školou speciální ve Fučíkově ulici.
  • Budova 1. stupně základní školy, školní družina, školní klub a školní jídelna se nacházejí v Moskevské ulici u paneláků.

Rychlé odkazy