Aktuality

Zápis k předškolnímu vzdělávání // 23. duben 2019

Milé děti, Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme k zápisu k předškolnímu vzdělávání, který se koná v pátek 10. května 2019 od 9:00 do 15:00 hodin.

 S sebou přinesete:

1)   Vyplněnou a lékařem potvrzenou Žádost o přijetí;

2)   Vyplněnou Přihlášku k předškolnímu vzdělávání;

3)   Rodný list dítěte;

 Připomínáme, že předškolní vzdělávání je povinné pro všechny děti narozené v době od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014.

Žádost o přijetí a přihlášku k předškolnímu vzdělávání si můžete v mateřské škole vyzvednout v termínu od 23. dubna 2019 do 3. května 2019 vždy od 8:00 do 15:00 hodin

Bližší informace najdete též na přiloženém plakátu.

Těšíme se brzy na viděnou!          

Zápis k povinné školní docházce // 08. duben 2019

Vážení rodiče,
v pondělí 8. dubna 2019 se od 16:00 do 18:00 koná v budově 1. stupně ZŠ v Moskevské ulici zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020. K zápisu prosím, vezměte s sebou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz, případně další doklady. Bližší informace naleznete zde.

Informace o odkladu školní docházky:

Žádosti o odklad povinné školní docházky podává zákonný zástupce písemně v době zápisu. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře (nebo klinického psychologa).


Exkurze žáků do Německa a Rakouska // 11. leden 2019

Vážení rodiče,

POZOR, ZMĚNA!

Termín zájezdu se z důvodu menší účasti přesouvá na říjen (14. - 17. 10. 2019). 

Datum uzávěrky registrací: 28. 2. 2019

Termín pro zaplacení 1. zálohy je posunut do konce měsíce března. Neplaťte ji, prosím, před 15. 3. 2019, do kdy Vám závazně potvrdíme, že se zájezd bude konat.

Pokud by někomu nový termín nevyhovoval, registraci může zrušit (kontaktujte p. uč. Hájkovou - mauerova@skolaraspenava.net).

Pro přihlášení svých dětí (případně i sebe) použijte tento odkaz:

https://prihlaseni.kristof-jazyky.cz/cs/zajezdy/90cb80a2-ed06-4471-be13-c06dceb31168


Důležité odkazy:

      Program zájezdu           Manuál pro rodiče


Těšíme se na společné zážitky z cest, 

Kateřina Hájková, Dana Málková

O naší škole

  • Mateřská škola se nacházi v Luhové ulici, v krásné nové budově.
  • Hlavní budova je s 2. stupněm základní školy a základní  školou speciální ve Fučíkově ulici.
  • Budova 1. stupně základní školy, školní družina, školní klub a školní jídelna se nacházejí v Moskevské ulici u paneláků.

Rychlé odkazy