Rychlé odkazy

Aktuality

Fotografování dětí v mateřské škole // 25. září 2020

Vážení  rodiče,

v pátek 25. září 2020 se budou děti z mateřské školy fotografovat s vánočním motivem viz. přiložený letáček. Fotografování dětí, které nenavštěvují mateřskou školu bude možné v době od 7:30 do 8:00 hodin.

 

Těšíme se na Vaši účast

Zdeňka Machová

Změny ve školním stravování // 06. září 2020

Vážení rodiče,
od 1. září 2020 zavádíme nový systém školního stravování.
Nově budete mít možnost jednoduchého objednávání a odhlašování obědů přes internet pomocí serveru strava.cz nebo aplikací v mobilních telefonech systému Android a iOS.
Navíc získáte přehled o stavu konta, provedených platbách, případně i o měsíčním vyúčtování. Přihlašovací údaje pro strava.cz Vám zašleme e-mailem. Pokud nebudete chtít využívat tuto službu, bude možné změny provádět i nadále osobně nebo telefonicky u vedoucí jídelny. Přihlašování a odhlašování stravy bude možné provést nejpozději den předem do 13:00 hodin.
Stravné bude hrazeno předem, vždy na další měsíc na účet číslo: 123-1341880207/0100. Variabilní symbol vám bude sdělen prostřednictvím e-mailu. Musí být uhrazeno nejpozději do 25. dne předcházejícího měsíce. (Tzn. například na září musí být platba provedena nejpozději do 25. srpna.) Případné přeplatky z minulých období mohou být z provozních důvodů převedeny až v průběhu prvního zářiového týdne. Stav Vašeho konta můžete sledovat v mobilní aplikaci nebo na webu www.strava.cz.
Nárok na odběr oběda budou žáci prokazovat u výdejního terminálu. Každý žák základní školy bude mít svůj čip, který u výdeje přiloží ke čtecí jednotce. Ta vyhodnotí, zda má strávník řádně zaplacený a přihlášený oběd.
Prodej a přidělování čipů bude provedeno 1. září 2020 ve škole. Čip dostanou pouze žáci, kteří jsou přihlášeni ke školnímu stravování. Při převzetí čipu je nutno uhradit zálohu 50,- Kč. Záloha je vratná, ale pouze v případě, že čip bude vrácen po ukončení stravování nepoškozen.
Pro bližší informace volejte vedoucí školní jídelny paní Terezu Ječnou, tel.: 487 953 581. nebo pište na e-mail: jecna@skolaraspenava.net

Mgr. Petr Chvojka

 

 
Ceny stravného - doporučená výše měsíčních úhrad // 06. září 2020

Vážení rodiče,
v návaznosti na změny v organizaci školního stravování přikládám doporučenou výši měsíčních záloh na stravné pro jednotlivé kategorie strávníků:

  • do 6 let (MŠ)   34,- Kč (trvalý příkaz včetně školného 960,- Kč / měsíc)
  • nad 6 let (MŠ) 39,- Kč (trvalý příkaz 860,- Kč / měsíc)
  • 6 - 10 let         25,- Kč (trvalý příkaz 550,- Kč / měsíc)
  • 11 - 14 let       27,- Kč (trvalý příkaz 600,- Kč / měsíc)
  • 15 a více let     28,- Kč (trvalý příkaz 650,- Kč / měsíc)
  • cizí strávníci     65,- Kč (trvalý příkaz 1450,- Kč / měsíc)

Žáci se do jednotlivých kategorií strávníků zařazují vždy na celý školní rok (od 1. září do 31. srpna). V průběhu školního roku se kategorie nemění. To znamená, že pokud například strávník, kterému je 10 let, dovrší v březnu 11. rok věku, je již od září daného školního roku zařazen v kategorii 11 - 14 let.

 

Mgr. Petr Chvojka

Úpravy rozvržení učiva pro školní rok 2020/2021 // 06. září 2020

Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že v období od března do června 2020 probíhalo vzdělávání především distanční formou, nepodařilo se nám probrat všechna témata vzdělávacího obsahu tak, jak je máme v našem školním vzdělávacím programu. Abychom mohli naplnit stanovené výstupy školního vzdělávacího programu, upravili jsme rozvržení učiva pro tento školní rok. V příložených souborech můžete vidět, která témata jsme probrali, která budou přesunuta do tohoto školního roku a která budou vypuštěna.
Jednotlivé ročníky jsou dle stavu v tomto školním roce, to znamená, že pokud Vaše dítě v loňském roce navštěvovalo např. 3. ročník, úpravu rozvržení učiva hledejte ve 4. ročníku (tedy v tomto aktuálním školním roce). V případě nejasností, mě prosím kontaktujte.

Žáci se sniženými výstupy:

O naší škole

  • Mateřská škola se nacházi v Luhové ulici, v krásné nové budově.
  • Hlavní budova je s 2. stupněm základní školy a základní  školou speciální ve Fučíkově ulici.
  • Budova 1. stupně základní školy, školní družina, školní klub a školní jídelna se nacházejí v Moskevské ulici u paneláků.