Aktuality

3. setkání žákovských parlamentů základních škol Libereckého kraje // 11. květen 2017

Ve čtvrtek 11. května 2017 se v multimediálním sále Krajského úřadu Libereckého kraje koná 3. setkání žákovských parlamentů základních škol Libereckého kraje. Setkání je určeno pro celé žákovské parlamenty (15 - 21 žáků na školu). V rámci programu si účastníci sami vyzkouší naplánovat vlastní celoškolní projekt, charitativní sbírku, sportovní turnaj, žákovskou diskotéku nebo další akce pro spolužáky, učitele a veřejnost. Ze setkání si členové žákovských parlamentů odvezou tipy na zajímavé aktivity včetně postupů, jejich přípravy a realizace.

Bližší informace najdete na pozvánce.

Zápis k předškolnímu vzdělávání // 10. květen 2017

Vážení rodiče,

ve středu 10. května 2017 se od 8:00 do 16:00 koná v budově mateřské školy zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018. Zápis se týká dětí, které do 31. srpna 2017 dovrší věku 5 let. Poslední rok předškolního vzdělávání je od letošního roku povinný.

Zápis se týká i všech ostatních dětí, které splňují kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání.

Další informace najdete na pozvánce a v  Informacích MŠMT o povinném předškolním vzdělávání

Zápis dětí do 1. ročníku 2017/2018 // 03. duben 2017

Vážení rodiče,
v pondělí 3. dubna 2017 se od 16:00 do 18:00 koná v budově 1. stupně ZŠ v Moskevské ulici zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2017/2018. K zápisu prosím, vezměte s sebou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz, případně další doklady. Bližší informace naleznete zde.

Informace o odkladu školní docházky:

V letošním roce dochází ke změně v podávání žádostí o odklad školní docházky. Žádosti o odklad povinné školní docházky podává zákonný zástupce písemně v době zápisu. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře (nebo klinického psychologa).


O naší škole

  • Mateřská škola se nacházi v Luhové ulici, v krásné nové budově.
  • Hlavní budova je s 2. stupněm základní školy a základní  školou speciální ve Fučíkově ulici.
  • Budova 1. stupně základní školy, školní družina, školní klub a školní jídelna se nacházejí v Moskevské ulici u paneláků.

Rychlé odkazy